محمدی خبرداد:

بررسی پرونده های مختلف قاچاق کالا در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از ارجاع پرونده های مختلف قاچاق کالا به کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت:بررسی این پرونده ها در اولویت کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.

  خانه ملت؛ داود محمدی با اشاره به ارجاع برخی پرونده های قاچاق کالا در کمیسیون اصل 90 گفت: بررسی پرونده هایی که درباره قاچاق کالا به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده در اولویت نخست بررسی در کمیسیون قرار دارد و کمیسیون در حال رسیدگی و بررسی این پرونده ها است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 برای تحقق شعار سال؛ مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" مبارزه جدی با قاچاق کالا را در دستورکار خود قرار داده است،افزود:پرونده هایی که مربوط به قاچاق کالا است، متعدد بوده و موارد مختلفی از تخلفات را دربرمی گیرد که کمیسیون اصل 90 با بررسی و پیگیری آنها از بروز موارد مشابه جلوگیری می کند.

تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا

محمدی ادامه داد:گمرکات کشور باید به دستگاه های مختلف شناسایی کالاهای قاچاق تجهیز شوند و گلوگاه های اصل شناسایی و نظارت ها براین گلوگاه ها افزایش یابد.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد:در سال 96 باید زمینه افزایش تولید و اشتغال فراهم شود که یکی از راههای دستیابی به این هدف مبارزه با ورود قاچاق کالا به کشور است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 90، داروهای قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق، قاچاق کالا، کمیسیون اصل نودم