نعمتی مطرح کرد:

نقش هدایت نقدینگی های خرد به بورس در پشتیبانی از تولید

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برضرورت فراهم کردن شرایط برای سوق نقدینگی های خرد به بازار بورس در راستای مردمی شدن اقتصاد، تاکید کرد.

  خانه ملت؛ بهروز نعمتی با تاکید برلزوم توجه به بازار سرمایه کشور گفت:در سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"،باید از تمامی ظرفیت ها برای تقویت بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد استفاده شود.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:با تقویت بورس در سال جدید می توان زمینه سوق بخش قابل توجهی از نقدینگی ها را به بخش تولید فراهم کرد که به طور طبیعی انجام این مهم؛در رشد اشتغالزایی تاثیرگذار است.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:متولیان بازارسرمایه باید به نحوی برنامه ریزی کنند که مردم بتوانند با سهولت در بازار بورس سرمایه گذاری کنند.

نقش مهم تقویت بازار بورس در جلوگیری از رونق بازار سوداگری

وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه فرهنگ صحیح سهامداری گفت:باید از تقویت بازار شفاف بورس در کشور حمایت و مشکلات در این رابطه رفع شود.

نعمتی با اشاره به ظرفیت نیروی تحصیل کرده کشور برای توسعه اقتصاد، افزود:تقویت بازار بورس نقش مهمی در جلوگیری از رونق بازار دلالی و سوداگری تاثیرگذار است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:بازار بورس می تواند شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم کند البته بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در جذب سرمایه گذار موثر است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انحراف نقدینگی، انحراف نقدینگی از بخش تولید، بورس، تأمین نقدینگی، تامین نقدینگی، ضریب اثرگذاری نقدینگی