پاپی زاده، تاکید کرد:

توزیع یارانه تولید و بازاریابی دورکن اساسی تولید انبوه گیاهان دارویی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی با بیان اینکه توسعه گیاهان دارویی نیازمند تکنولوژی پیچیده و پیشرفته ای نیست،گفت: سه شاخصه ترویج ، یارانه تولید و بازاررسانی از مولفه های اساسی تولید گیاهان دارویی در کشور تلقی می شود.

 خانه ملت؛ عباس پاپی زاده درباره وضعیت تولید گیاهان دارویی در کشور،گفت: برای پایداری در برداشت گیاهان دارویی به طریق طبیعی باید پس از چیدن محصول به سرعت محصول را فرآوری و اسانس گیری کرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث کشت گیاهان دارویی خارج از طبیعت چندسالی است در دستور کار قرار گرفته است،تصریح کرد: خاصیت تولید در فضای خارج از طبیعت این است که می توان به سادگی بر طبق بازار داخلی و صادراتی محصولات را به زیرکشت برد.

وی ادامه داد: توسعه گیاهان دارویی نیازمند تکنولوژی پیچیده و پیشرفته ای نیست و این در حالی است که سه شاخص ترویج، یارانه تولید و بازار رسانی از مولفه های اساسی تولید گیاهان دارویی در کشور تلقی می شود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد:محل تولید بسیاری از گیاهان دارویی جهان کشورمان است، بنابراین تنها با برنامه ریزی تولیدمحور و شناسایی بازارهای هدف می توان با صادرات گیاهان دارویی ارز آوری برای کشور ایجاد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، طب سنتی، یارانه تولید