فولادگر:

تسهیلات دهی با نرخ سود منطقی مسکن را وارد تحولات مثبت می کند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تاثیر پذیری بازار از تحولات بازار مسکن، گفت: در صورتی که سیاست تسهیلات دهی بانک ها موافق جو حاکم بر بازار و همسو با مطالبات مردم از حیث نرخ سود بانکی باشد بازار مسکن درگیر تحول مثبت خواهد شد.

 خانه ملت؛ حمیدرضا فولادگر با اشاره به تاثیر پذیری بازار از تحولات بازار مسکن، گفت: در صورتی که سیاست گذاری ها به سمت و سوی ایجاد تحول در بازار مسکن ختم شوند به طور حتم آینده اقتصاد کشور خروج از رکود خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها می توانند بهترین اهرم برای خروج مسکن از رکود باشند، افزود: در صورتی که سیاست تسهیلات دهی بانک ها موافق جو حاکم بر بازار و همسو با مطالبات مردم از حیث نرخ سود بانکی باشد بازار مسکن درگیر تحول مثبت خواهد شد.

بانک ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بانک ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند، گفت: اگر بانک ها به عنوان حامی برای بخش های مختلف اقتصادی فعال باشند جو رقابت ناسالم که به وضعیت بغرنج فعلی اقتصاد منجر شده از بین می رود.

وی با بیان اینکه حمایت از انبوه سازان اقدام مفیدی است که باید از سوی دولت به ویژه تیم اقتصادی آن در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: در صورتی که انبوه سازان برای ساخت و ساز بیشتر تشویق شوند علاوه بر ایجاد شغل در گستره وسیع توازن میان عرضه و تقاضای مسکن برای تعادل قیمتی در این بازار نیز رخ خواهد داد.

ارایه تسهیلات با نرخ سود پایین می تواند بخش مسکن را از رکود فعلی دور کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات با نرخ سود پایین می تواند بخش مسکن را از رکود فعلی دور کند، گفت: دولت باید نرخ سودی را برای تسهیلات مسکن در نظر بگیرد که همسو و متناسب با تورم باشد تا اثرگذاری آن در بازار بیشتر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تعامل دولت و مجلس در ساماندهی بازار مسکن می تواند اقتصاد کشور را از بن بست فعلی خارج کند از این رو باید تیم ویژه ای از این دو قوه برای پیگیر وضعیت این بخش باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش خصوصی، بخش مسکن، تسهیلات مسکن، سود بانکی، ضرورت های حقوقی و عملیاتی بخش مسکن وشهرسازی، نرخ بالای سود بانکی، نرخ سود بانکی، نرخ های سود بانکی، کاهش نرخ سود بانکی