با رأی موافق نمایندگان؛

تهیه طرح های تفصیلی شهرها و شهرک های جدید براساس مسائل زیست محیطی باشد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند هنگام تهیه طرح های تفصیلی شهرها و شهرک های جدید با شرایط اقلیمی و معیارهای زیست محیطی متناسب باشد.

خانه ملت؛ درنشست علنی امروز (یکشنبه 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی درباره لایحه هوای پاک با ماده 21 این لایحه با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 21 ذکر شده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و طرح های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به‌نحوی برنامه‌ریزی نماید که فصل ‌جداگانه‌ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست‌محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر‌ فضای سبز و فضای‌باز، همجواری کاربری‌ها و رعایت حریم های قانونی،شبکه معابر و حمل ‌و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی،با شرایط اقلیمی مورد تأیید سازمان هواشناسی، معیارهای زیست‌محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی متناسب باشد./

برچسب ها

آثار زیست محیطی، اخبار برگزیده، خسارات زیست محیطی، خسارت زیست محیطی، زیست محیطی، طرح های زیست محیطی و کشاورزی