با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛

تکلیف سازمان حفاظت از محیط زیست به تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها و دریاچه ها

نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان حفاظت از محیط زیست را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نیرو، نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، دریاچه ها و زیست بومها را تعیین کنند.

خانه ملت؛ درنشست علنی امروز (یکشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی درجریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی درباره لایحه هوای پاک با ماده 25 این لایحه با 142 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 25 لایحه مذکور آمده است که سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالابها،خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بومها را تعیین- و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی،عادی و خشکسالی سالیانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام نماید./

برچسب ها

آثار زیست محیطی، اخبار برگزیده، اعتبارات زیست محیطی، خسارات زیست محیطی، خسارت زیست محیطی، رودخانه، زیست محیطی، ساماندهی رودخانه ها