با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛

تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان محیط زیست را مکلف به همکاری با سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات برای جلوگیری از امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 30 این لایحه با 161 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 30 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریو‌ن‌ساز از حدود مجاز تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت ننمایند؛برای اولین‌بار به پنجاه میلیون(50.000.000)تا دویست میلیون(200.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده آمده است:حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استاندارد، استاندارد جهانی، استانداردسازی، استانداردها، استانداردهای جهانی، انرژی اتمی، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان محیط زیست، محیط زیست