با رأی موافق نمایندگان؛

فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی تصویب شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان درنشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،صنایع دستی را توسط مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود با 137 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تصویب کردند.

گفتنی است عنوان طرح به شرح زیر است:

تشکیل وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

ماده واحده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمان مذکور به موجب قوانین و مقررات دارا می باشد، به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تبدیل می شود.

تبصره 1- تمامی امکانات اموال نیروی انسانی سازمان مذبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد.

تبصره 2- شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف یکسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تقویت صنعت گردشگری، توریسم و صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، میراث فرهنگی