مرادی مطرح کرد:

تقویت و رونق بخش تولید نیاز به اقدامات عملی دارد

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی زمینه ساز رونق بخش تولید است.

  خانه ملت؛ منصور مرادی گفت: اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی دارای ابعاد مثبت و منفی است و در صورتی که برنامه ریزی مناسبی برای جذب نقدینگی بعد از اخذمالیات نباشد امکان دارد بخشی از این نقدینگی ها راهی بازار سوداگری شود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود:در هرصورت برای رونق بخش تولید باید بخش قابل توجهی از نقدینگی های جامعه به بخش تولید سوق داده شود و برای انجام این مهم باید علاوه بر اخذ مالیات از سود سپرده،برنامه ریزی اقتصادی برای سوق نقدینگی به بخش تولید داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:یکی از راهکارهای موثر در راستای سوق نقدینگی به بخش تولید، اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی است.

مرادی تصریح کرد:درحال حاضر بانک ها بخش قابل توجهی از سپرده های بانکی را تسهیلات ارائه می دهند و از این راهکار سود به دست می آورند این در حالی است که باید با سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی سود به دست آورند.

انتقاد از تداوم بنگاه داری بانک ها

وی با اشاره به ورود بانک ها به بخش املاک، ادامه داد:بنگاهداری بانک ها یکی از ضعف های اقتصاد کشور است که باید این روند اصلاح شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:تقویت و رونق بخش تولید نیاز به اقدامات عملی دارد که بطورطبیعی نقش بانک ها در این رابطه مهم است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انحراف نقدینگی از بخش تولید، بخش تولید، تامین نقدینگی، کمیسیون اقتصادی مجلس