مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

مدیریت واردات لازمه حمایت از تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید داخلی در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با عنایت به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال و تاکید مسئولان عالی نظام به حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال لزوم استفاده از ابزارهای مختلف برای تحقق این مهم را خاطر نشان ساخت و افزود: در این راستا یکی از موضوعاتی که لازم است به صورت دقیق مورد توجه و کالبدشکافی کارشناسی قرار گیرد، رابطه میان واردات و تولیدات داخلی است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش از طریق جمع آوری دیدگاه های اساتید، کارشناسان و فعالان بخش بازرگانی در کشور، بعد از توجه به گفتمان مقام معظم رهبری و بررسی آمار و اطلاعات واردات در 18 سال گذشته، تلاش کرده تا آثار مثبت و منفی واردات بر بخش تولید مورد تحلیل قرار داده و ابزارهای مدیریت واردات را احصا کند. یکی از سوالات مهم مطروحه در این موضوع آن بوده که کدام تولید ملی نیازمند حمایت در مقابل واردات است که در این مطالعه به مولفه های آن اشاره شده است. برخی از محورهایی که در این خصوص باید مورد نظر قرار گرفته اند نیز عبارتند از: ضرورت توجه به حلقه های پیشین و پسین تولید، ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در کنار تولیدکنندگان و رابطه حمایت از تولید و قاچاق کالا .

نتیجه بررسی انجام شده در این مطالعه نشان می دهد که حمایت از تولید، با توجه به ضرورت حراست از منابع محدود کشور، مستلزم احصای بخش ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت های نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا و استراتژیک و ضروری و توجه به خلق مزیت های جدید است و این امر تنها با تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت های اقتصادی» و متعاقب آن تدوین « استراتژی تجاری بلندمدت» به دور از هرگونه بخشی نگری ، منطقه گرایی و سلیقه های شخصی و... با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی محقق خواهد شد.

هرگونه حمایت تعرفه ای و محدودیت واردات این بخش ها نیز لازم است پس از تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت و اعلام برنامه زمانبندی دستیابی به سطوح رقابتی و کاهش موانع تعرفه ای در زمانبندی اعلام شده صورت پذیرد و در کنار آن بسته های حمایتی خاص نیز تعریف و عملیاتی شوند. تحقق موارد فوق نیازمند الزاماتی است که در این گزارش به رئوس آن ها اشاره شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.

برچسب ها

اخبار ویژه، استراتژی تجاری بلندمدت، ضرورت توجه به حلقه های پیشین و پسین تولید، ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در کنار تولیدکنندگان، ظرفیت های استانی، مدیریت واردات لازمه حمایت از تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی