گودرزی:

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدملی است

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت:جامعه هنوز به اهمیت حمایت از تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی نرسیده است.

  خانه ملت؛ عباس گودرزی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی در راستای حمایت از تولید ملی، گفت:به نظر می رسد که جامعه ما اعم از مسئولان، نخبگان، حوزه و دانشگاه و سطوح مختلف اجتماع هنوز به این سطح از ضرورت نرسیده اند که حمایت از تولید ملی چقدر برای کشور حائز اهمیت است.

نماینده مردم بروجرد درمجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:ضرورت مصرف و حمایت از کالای ایرانی به قدری دارای اهمیت است که باید برای آن یک حرکت جمعی، اراده ملی و نهضتی همگانی ایجاد شود.

ستون فقرات اقتصادمقاومتی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی است

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله حمایت از تولید ملی،مسئله کوچکی نیست،افزود: امروز مسئله اقتصاد،موضوع اول کشور است و رویکرد کشور باید اقتصادمقاومتی باشد که در تکانه ها و شرایط بحرانی خاص دوباره آسیب نبینیم.

وی با بیان اینکه ستون فقرات اقتصادمقاومتی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی است،افزود: متاسفانه با استفاده از کالای خارجی با هزینه خود برای بیگانگان شغل ایجاد می کنیم.

گودرزی تصریح کرد:مصرف کالای خارجی با وجود نمونه مشابه آن درکشور جفا به اقتصاد کشور و تولید ملی است؛حتی اگر کیفیت کالای ایرانی پائین تر باشد؛بازهم باید اولویت کالای تولید داخل باشد؛هرچند که این به معنای آن نیست که مسئولان پیگیر ارتقای کیفیت نباشند و استانداردها را رعایت نکنند،بلکه هرکسی وظیفه ای دارد و اگر بخشی در این ماموریت کوتاهی کردند دلیل نمی شود که بخش دیگر هم کوتاهی کنند.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وظیفه مسئولان نظارت و ارتقای کیفیت است و وظیفه ،مردم حمایت از تولید ملی با استفاده از کالای ایرانی است و تا زمانی که این اتفاق به معنای واقعی رخ ندهد،صحبت هایی که در این زمینه مطرح می شود، تنها گفتاردرمانی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از تولید ملی، سیاست های اقتصاد مقاومتی