محمود زاده، تاکید کرد:

شبکه های دلالی پیچیده وهزینه تولید بالا عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است

عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه شبکه های دلالی پیچیده و هزینه تولید بالا عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی شهروندان به شمار می آیند، گفت: ایجاد بازارچه های تولید به مصرف توسط تعاونی های روستایی می تواند شبکه های پیچده دلالی را حذف کند.

 خانه ملت؛ جلال محمود زاده درباره وضعیت گرانی کالای اساسی شهروندان،گفت: هزینه بالای تولید در صنعت کشاورزی یکی از عوامل تشدیدکننده گرانی کالاهای اساسی غذایی شهروندان درشرایطی به شمارمی آید که کشاورزان مجبورند وام هایی را از بانک ها اخذ کنند که سود این وام ها هیچ سنخیتی با درآمد شان ندارد.

نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فاصله چند برابری خرید محصول از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی نشانه از عدم خرید مناسب محصول توسط دولت دارد،تصریح کرد: برای تنظیم اصولی نرخ بازار موادغذایی،تعاونی های روستایی به عنوان حلقه واسطه میان تولیدکننده و مشتری باید با ورود قاطع محصول را با نرخ بهینه از کشاورز خریداری کند تا دست دلالان از تبادلات تجاری بازار حذف شود.

محمود زاده افزود:واسطه های متعدد عامل اصلی گرانی کالاهای غذایی و اساسی مردم به شمارمی آید و این درحالی که عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز توسط دولت اعتماد کشاورز را به دولت در زمینه تبادلات تجاری کاهش می دهد.

وی ادامه داد:ایجاد بازارچه های تولید به مصرف توسط تعاونی های روستایی می تواند شبکه های پیچده دلالی را حذف کند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه عدم خرید تضمینی مناسب دولت از کشاورز عاملی برای تقویت شبکه دلالی در صنعت کشاورزی تلقی می شود،یادآورشد:عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز توسط دولت کشاورز را مجبور می کند،محصول را با بهای ناچیز به دلالان بفروشد؛بنابراین در نهایت بستر برای افزایش نرخ محصولات کشاورزی توسط دلالان مهیا می شود./

برچسب ها

آب کشاورزان، اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تعاونی تولید روستایی، تقویت تعاونی ها، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دلال، دلال ها، دلال گری، دلالان