کاتب در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس با ربیعی تاکید کرد:

ارتباط بنگاه های خرد و کوچک نیازمند ایجاد سازو کار اجرایی است

عضوهیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط بنگاه های خرد و کوچک نیازمند ایجاد سازوکار اجرایی است، گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوانین زائد اشتغالزایی را در کشور شناسایی کند.

 خانه ملت؛ غلامرضا کاتب درباره محورهای جلسه غیرعلنی مجلس با وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی، گفت:تفاوت نرخ میزان بیکاری،میزان ساعت پراگندگی اشتغال،سیاست گذاری و پرداخت به موضوع اشتغال بنگاه های خُرد و کوچک از محورهای مورد بحث جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی بود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط بنگاه های خردوکوچک نیازمند ایجاد سازوکار اجرایی است، تصریح کرد:برای اتصال زنجیره بنگاه های خرد وکوچک،مرکز پژوهش مجلس شورای و دولت مکلف شدند،سیاستگذاری مناسبی اتخاذ کنند.

کاتب افزود:همچنین مقرر شد؛بررسی توازن نیازهای آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیری شود تا بتوان مهارت آموزی را نیز در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: دراین جلسه مقرر شد،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوانین زائد اشتغال زایی را نیز شناسایی کند.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد "شورایعالی اشتغال "با بررسی همه جانبه وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در راستای ساماندهی اشتغال میان دستگاه های اجرایی را مشخص کند،گفت: تفاوت نرخ میزان بیکاری در جامعه، میزان ساعات پراکندگی برای تعریف شغل در شورای عالی اشتغال مقرر شد،بررسی شود.

عضوهیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان یادآورشد:برای جمع بندی نهایی موضوعات مطرح شده در جلسه غیر علنی امروز مجلس با "ربیعی"مقرر شد،کارگروهی در مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت تشکیل شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال زایی، اشتغال زنان، اشتغال و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، افزایش اندازه بنگاه ها، بنگاه ها، بنگاه های اقتصادی