بائوج لاهوتی :

عدم تطبیق نرخ خرید تضمینی چای با نرخ تورم اقتصادی

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه واردات سه میلیون تنی برنج در سال باید متوقف شود، گفت: درحال حاضر نرخ خرید تضمینی چای با نرخ تورم اقتصادی کشور مطابقت ندارد.

 خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی درباره واردات برنج و وضعیت تعیین نرخ خرید تضمینی چای در کشور ،گفت: واردات سه میلیون تن برنج درسال بایدمتوقف شود . این میزان از واردات در حالی است که ما تا خودکفایی برنج تنها 400 هزار تن فاصله داریم ، اما متاسفانه شاهد واردات گسترده برنج خارجی به کشور هستیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات غیرمنطقی برنج بطور مستقیم ، اقتصاد کشاورزان داخلی را هدف گرفته است، تصریح کرد: سزوار نیست، تمام فشارهای اقتصادی به کشاورزان وارد شود که زبان گویایی برای دفاع از حق و حقوقش ندارد.

وی ادامه داد: برای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال و پاسداری از تولید داخلی در صنعت کشاورزی , درگام نخست می بایست ابتدا کشاورزان را که با تلاش طاقت‌فرسا و با هزینه تولید بالا محصولات کشاورزی را به زیرکشت می برند را به صورت ویژه مورد حمایت قرار داد.

نرخ خرید تضمینی چای باید همسو با تورم اقتصادی تعیین شود

بائوج لاهوتی همچنین دربارهوضعیت نرخ چای درکشور،تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی چای باید همسو با تورم اقتصادی و هزینه تولید برای کشاورز تعیین شود؛ این در حالی است که نرخ تعیین شده کنونی چای هیچ سنخیتی با هزینه تولیدات کشاورزان ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ خریدتضمینی چای در شرایطی هفت درصد افزایش یافته است که در بهترین حالت نرخ تورم به 12 الی 13 درصد می رسد، افزود: عدم توجیه اقتصادی، علت اصلی تغییرکاربری در اراضی چای است .

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی چای تطابقی با تورم اقتصادی کشور ندارد، یادآورشد:7 هزار تغییرکاربری چای ، نتیجه عدم صرفه اقتصادی تولید برای کشاورز دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، لاهوتی در تذکری شفاهی با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی، افزایش ۷ درصدی قیمت برگ چای را در تضاد با نرخ تورم فعلی در کشور عنوان کرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید چای، خرید تضمینی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تورم، نرخ تورم سالانه، نرخ خرید تضمینی، کاهش نرخ تورم