کاظم جلالی:

باید زمینه افزایش ساخت و ساز مسکن فراهم شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، ضمن اظهار امیدواری در خصوص خروج مسکن از رکود درسال جاری گفت : با توجه به گزارش وزیر راه و شهرسازی، بحث ساخت گسترده مسکن از یکسو و موضوع خانه های خالی از سوی دیگر، از مهم ترین دغدغه ها در این بخش است.

 خانه ملت؛ دکتر کاظم جلالی  با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص وضعیت مسکن در سال های گذشته، گفت: کاهش صدور پروانه های ساختمانی نشان از کم شدن روند ساخت و ساز مسکن در کشور دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید حرکت در بخش مسکن به سمت رشد و تحرک مثبت باشد، افزود: با ایجاد تحرک در این بخش باید افزایش ساخت و ساز در کشور را ممکن کنیم.

جهت گیری مسکن به مؤلفه های بسیاری بستگی دارد

وی با تأکید بر اینکه جهت گیری مسکن در سال جاری به مؤلفه های بسیاری بستگی دارد، تصریح کرد: ما امیدواریم بخش مسکن بتواند در سال جاری حرکتی انجام بدهد تا از وضعیت رکودی فعلی خارج شویم.

دکتر جلالی با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت مسکن، افزود: با توجه به گزارش وزیر راه و شهرسازی بحث ساخت گسترده مسکن از یکسو و موضوع خانه های خالی از سوی دیگر، از مهم ترین دغدغه ها در این بخش است.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی در قانون دیده شده است، تصریح کرد: هر چند این قانون موجود است اما در بحث اجرای آن گویا مشکل وجود دارد.

دکتر جلالی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تحرک در بازار مسکن را رقم می زند، گفت: با اخذ مالیات از خانه های خالی تحرک در بحث مسکن رخ خواهد داد و این تحرک به معنی رشد قیمت نیست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بازار مسکن مکانیزم خود را داشته و عرضه و تقاضا تأثیر بسیار زیادی بر آن دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار مسکن، خروج بازار مسکن از رکود، قیمت مسکن