بدری در تشریح جلسه کمیسیون عمران مجلس؛

قانون اساسنامه مرکز تحقیقات راه و مسکن بررسی شد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی قانون اساسنامه مرکز تحقیقات راه و مسکن در کمیسیون متبوعش خبر داد.

 خانه ملت؛ صدیف بدری با اشاره به دستور کار روز گذشته, یکشنبه (٣ اردیبهشت) کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه بررسی قانون اساسنامه شرکت آزمایشگاه های خاک کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از بررسی اساسنامه شرکت مذکور رسیدگی به آخرین وضعیت آن و نحوه واگذاری ها در درون آن است.

وی با اشاره به دستور کار دیگر کمیسیون عمران مجلس، افزود: بررسی قانون اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن که به راه و مسکن تغییر نام داده دیگر دستور کار این کمیسیون بود.

بدری با بیان اینکه آخرین ویرایش قانون اساسنامه مرکز تحقیقات راه و مسکن مربوط به سال ٦٣ است، تصریح کرد: برای بازنگری در این قانون بررسی آن صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون اساسنامه شرکت راه و مسکن برای بررسی تخصصی به کارگروه تخصصی کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، راه و شهرسازی، وزارت راه وشهرسازی، کمیسیون عمران، کمیسیون عمران مجلس