قربانی:

تکرار خودکفایی گندم با اصلاح بذر برنج امکان پذیر است

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه تکرار خودکفایی گندم با اصلاح بذر برنج امکان پذیر است، گفت: افزایش تولید برنج به طریق کیفی وکمی نیازمند تهیه بذر علمی و پرمحصول است.

  خانه ملت؛ محمد حسین قربانی درباره عملکرد مرکزتحقیقات برنج درکشور،گفت: تکرار خودکفایی گندم با اصلاح بذر برنج امکان پذیر است ؛ بنابراین اگرخواهان خودکفایی در تولید برنج هستیم باید مرکز تحقیقات برنج با اصلاح بذر برنج شرایط افزایش تولید این محصو ل استراتژیک را در شمال کشور مهیاکند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تولید برنج به طریق کیفی وکمی نیازمند تهیه بذر علمی و پرمحصول است،تصریح کرد: برای خودکفایی در تولید برنج ما نیازمند ایجاد بذری هستیم که علاوه بر صرفه جویی در منابع آبی میزان مقاومت خوابیدگی شالی های برنج را نیز در راستای تولید افزایش دهد اما متاسفانه ما در این راستا نتوانستیم یک بذر جامع و کافی در اختیار کشاورز بگذاریم.

قربانی افزود: اصلاح بذرگندم ما را به خودکفایی در این زمینه رساند بنابراین امیدواریم با اصلاح بذر تولیدی برنج علاوه برای افزایش کیفی و کمی برنج حضور در صنعت کشاورزی را نیز برای کشاورز مقرون به صرفه کنیم.

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآوردشد: برای عملیاتی کردن شعاراقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی از بهترین گزینه ها برنامه ریزی تولیدی جهت حذف واردات و ایجاد فرصت های اشتغال در تولید برنج است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج وارداتی، برنج کاران، تجارت برنج، توزیع برنج