عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:

پرداخت مستمری و راه اندازی مراکز بازپروری استاندارد؛ راه کار درمان دائمی معتادان

علی کُرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی باید با برنامه ریزی مناسب و منسجم، بازپروری معتادان را مورد توجه قرار داده و همچنین پرداخت مستمری به معتادان بهبود یافته را مد نظر قرار دهد.

خانه ملت ؛علی کرد ، با بیان اینکه فوت 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته هشداری جدی و بسیار تکان دهنده بوده و نشانه ضعف نظارت بر عرضه مواد مخدر و همچنین بی توجهی دستگاه های ذی ربط به انجام وظایف است، گفت: شرایط نامناسب زندگی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و نبود بستر مناسب در جامعه از جمله عوامل روی آوردن جوانان به سمت مصرف مواد مخدر است.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت درمان و اشتغال معتادان

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه جهت درمان و اشتغال معتادان تاکید کرد و افزود: به صورت جدی نیاز است دولت به تامین منابع لازم برای ایجاد و راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد استاندارد در تمامی نقاط کشور به ویژه مناطق آلوده به مواد مخدر توجهی جدی داشته باشد تا افراد بعد از ترک اعتیاد دوباره به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا نکنند.

لزوم توجه به راه اندازی مراکز بازپروری معتادان

وی با تاکید بر لزوم توجه به راه اندازی مراکز بازپروری معتادان، گفت: سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی باید با برنامه ریزی مناسب و منسجم بازپروری معتادان را مورد توجه قرار داده و همچنین پرداخت مستمری به معتادان بهبود یافته را مد نظر قرار دهد.

ضرورت شناسایی مناطق آسیب پذیر در زمینه اعتیاد از سوی وزارت کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر ضرورت شناسایی مناطق آسیب پذیر در زمینه اعتیاد از سوی وزارت کشور تاکید کرد و یادآور شد:کارگروه اجتماعی وزارت کشور باید تمامی فرمانداری ها، بخشداری ها و استانداری های کشور را مکلف به شناسایی مناطق آسیب پذیر در زمینه اعتیاد کرده و معتادان را شناسایی و در جهت بازپروری و درمان آنها اقدام کنند.

متولی واحدی برای پرداختن به مسائل معتادان در کشور وجود ندارد

کرد با بیان اینکه اقدامات دستگاه ها در جهت شناسایی و درمان معتادان کارساز نبوده است، تصریح کرد: متاسفانه متولی واحدی برای پرداختن به مسائل معتادان در کشور وجود ندارد.

هشدار نسبت به عرضه مواد مخدر در پارک های تهران

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس دهم، نسبت به عرضه مواد مخدر در پارک های تهران هشدار داد و گفت: نیروی انتظامی چطور تاکنون نتوانسته عرضه مواد مخدر در پارک ها و برخی مناطق آلوده را کنترل و با عاملان فروش برخورد کند؛ در این رابطه نیاز است دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر با برنامه ریزی منسجم و مناسب اهتمام ویژه ای در جهت پاکسازی مناطق آلوده داشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عمده مواد مخدر از طریق مرزهای جنوب شرقی و شمال شرقی کشور وارد کشور می شود، تصریح کرد: واقعیت آن است که کشور افغانستان چون تولیدکننده مواد مخدر است از هر حربه ای برای فروش مواد تولیدی استفاده کرده و مواد مخدر را از طرق مختلف به کشور ما وارد می کند؛ هر چند نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی تلاش بی وقفه ای در مبارزه با مواد مخدر و شناسایی باندهای مافیا دارند اما این تلاش ها در جهت کنترل ورود مواد مخدر به کشور کافی نبوده و نیاز است از طریق دیپلماسی با کشور افغانستان به این موضوع ورود کرد.

بیشترین خسارات ناشی از مواد مخدر در تمامی دنیا متعلق به ایران است

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه بیشترین خسارات ناشی از مواد مخدر در تمامی دنیا متعقل به ایران است بر ضرورت دیپلماسی فعال با کشور افغانستان برای توجه به کشت جایگزین مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ایران بیشترین کشف مواد مخدر، انهدام باندهای بین المللی و شهادت نیروهای مبارزه با مواد مخدر را دارد؛ در این رابطه نیاز است با دیپلماسی فعال و قوی و همکاری بین المللی منبع کشت مواد مخدر در این کشور را خنثی کرد و تا زمانی که این کار انجام نشود کشور ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر توفیقی به دست نمی آورد.

لزوم تقویت مرزهای جنوب شرقی و شمال شرقی کشور برای جلوگیری از ورود مواد مخدر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تقویت مرزهای جنوب شرقی و شمال شرقی کشور برای جلوگیری از ورود مواد مخدر تاکید کرد و با بیان اینکه امکانات، نیروی انسانی و بودجه فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر جوابگوی مبارزه با مواد مخدر نیست بر لزوم تامین اعتبارات لازم و استفاده از نیروی های تخصصی بومی در ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین برای حفاظت از مرزها تاکید کرد و گفت: استفاده از نیروهای تخصصی بومی در دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر منجر به کنترل و مدیریت ورود مواد مخدر به کشور می شود و در حقیقت مبارزه اصولی با مواد مخدر نیازمند تامین اعتبارات لازم و استفاده از نیروی های تخصصی بومی است./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده