کوچکی نژاد مطرح کرد:

کاهش ۳۰ درصدی تولید چای در کشور

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه چای های بی کیفیت آفریقایی در قالب کالاهای قاچاق سلامت شهروندان را تهدید می کنند،گفت: قدرت نفوذ برخی افراد عاملی برای تغییرکاربری باغات چای به ویلا شمار می آید.

خانه ملت ؛جبارکوچکی نژاد درباره وضعیت تولید چای درکشور،گفت: میزان تولید چای با بازار مصرفی کشورهمخوانی ندارد ، بنابراین سیستم مدیریتی کشوری باید با تنظیم بازار تولید،خارج شدن از وابستگی به واردات چای را رقم بزنند .

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات گسترده چای توسط مافیا شکل می گیرد، تصریح کرد: علیرغم قوانین محکم جلوگیری از تغییرکاربری درباغات چای اما برخی افراد با نفوذی که دارند، باغات چای را با تغییر کاربری تبدیل به ویلا می کنند.

وی افزود: یکی از بهترین راهکار برای بهبود وضعیت چای کاران، ارائه وام با تسهیلات کم بهره توسط صندوق حمایت از چای است تا بتوان با تسهیلات کم بهره ، افزایش سطح تولید چای را در صنعت کشاورزی رقم زد.

تولید چای درسال به 20 هزار تن رسید

کوچکی نژاد، افزود: تولید چای ایرانی از 60 هزار تن در سال به 20 هزارتن رسید و اگر تمهیدات اقتصادی مناسبی در این راستا برای حمایت از چایکاران اندیشده نشود باید به زودی فاتحه چای ایرانی را خواند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه چای ایرانی تنها یک چهارم بازار مصرفی کشور را تامین می کند، یادآورشد: عقب نشینی درخودکفایی چای پیامد منفی همچون تغییرکاربری اراضی کشاورزی به ویلا و سیر نزولی تولید را در پی دارد.

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده