حمزه مطرح کرد:

گام جدی وزارت بهداشت برای اجرای طرح سطح بندی خدمات

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان ضروری است، گفت: سطح بندی خدمات یا سیستم ارجاع نقش موثری در کاهش هزینه های درمانی دارد.

 خانه ملت؛ احمد حمزه درخصوص اظهارات وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ابلاغ طرح جدید سطح بندی خدمات، گفت: سطح بندی خدمات درمانی تاکنون در کل کشور اجرا نشده و تنها در استان هایی که پزشک خانواده اجرا شده به بحث سطح بندی خدمات نیز توجه شده است.

نماینده مردم کهنوج درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سطح بندی خدمات درمانی همان سیستم نظام ارجاع است، افزود: سیستم سطح بندی خدمات و یا همان نظام ارجاع به طور ویژه از هزینه های درمانی صرفه جویی می کند، ضمن اینکه کیفیت ارایه خدمات درمانی را افزایش پیدا می دهد؛ یعنی یک بیمار نمی تواند با اجرای چنین سیستمی به هر پزشکی با هر تخصصی برای درمان بیماری خود مراجعه کند.

وی با بیان اینکه در سطح بندی خدمات بیمار باید درگام اول برای تشخیص بیماری خود به پزشک خانواده مراجعه کند، تصریح کرد: در این شرایط و در صورت لزوم پزشک خانواده تشخیص می دهد که بیمار برای ادامه مراحل درمانی خود به کدام پزشک و با چه تخصصی مراجعه کند، بنابراین درطرح تحول سلامت و با هدف صرفه جویی درهزینه ها، باید به مواردی چون پزشک خانواده، سیستم ارجاع و سطح بندی خدمات بیش از گذشته توجه کرد.

حمزه با اشاره به اینکه برای ساخت وساز کیلنیک ها و مراکز درمانی تخصص و فوق تخصصی در اکثر نقاط کشور نیازمند حضور و تعامل بخش خصوصی هستیم، گفت: در برخی شرایط بودجه و سرمایه گذاری های بخش دولتی جوابگوی توسعه مراکز درمانی نیست، بنابراین ورود بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های این بخش درتوسعه مراکز درمانی و بهداشتی ضروری است، البته در حال حاضر بخش بزرگ خدمات سرپایی درحوزه سلامت به کمک بخش خصوصی انجام می شود و دربخش بستری نیز بخش قابل توجهی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه بسترهای مورد نیاز برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت وجود دارد، افزود: درتمامی کشورهای دنیا دربخش هایی ازجمله بهداشت و درمان استفاده از بخش خصوصی نسبت به دولتی پررنگ تراست و به طورحتم در کشورما نیز باید سیاست گذاری ها درحوزه سلامت به دست دولت انجام شود و اجرا در دست بخش خصوصی قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک و خرید راهبردی خدمات در کنار اجرای طرح تحول سلامت به کاهش هزینه های درمانی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیربهداشت،درمان و آموزش پزشکی ازاباغ طرح جدید سطح بندی خدمات خبرداد و گفت: این اقدام گشایش زیادی ایجاد می‌کند و امیدوارم بخش خصوصی از آن استقبال کرده و سرمایه هایش را به سمت حوزه سلامت سوق دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش خصوصی، تعرفه پزشکی، تعرفه های پزشکی، جامعه پزشکی، وزارت بهداشت، وزارت بهداشت و درمان