فولادگر خبر داد:

تشکیل جلسات کارگروه های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه های کمیسیون متبوعش با تاکید بر رونق تولید و اشتغالزایی خبر داد.

  خانه ملت؛ حمید رضا فولادگر گفت: کارگروه های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه دادند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در نشست کارگروه بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، احکام و فصل های قانون اصل 44 با اهداف مندرج در سیاست ها با اولویت اشتغال و تولید مطابقت داده شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:مقرر شد گزارشی توسط سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و دستگاه های ذی ربط در خصوص موضوعات مذکور همراه با اخذ نظرات کارشناسی از مرکز پژوهش های مجلس جمع بندی شود.

فولادگر تصریح کرد:کارگروه تسهیل فضای کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی موادی از قانون بهبود فضای کسب وکار را در رابطه با ساماندهی نحوه مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ساماندهی تشکل های اقتصادی و راه اندازی پایگاه های آماری مورد نیاز سرمایه گذاران را بررسی کرد که بر این اساس باید اصلاحاتی در نحوه ی اجرا و قانون صورت گیرد.

وی ادامه داد:کارگروه تسهیل فضای کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استقاده از توان تولید داخل را بررسی کرد و در این رابطه گزارش وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه قرائت و مقرر شد نظرات کارشناسی در خصوص مشکلات اجرای این قانون بررسی شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:مقرر شده است گزارشات کارگروه های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این کمیسیون جمع بندی نهایی شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 44، انجام کسب و کار، بازار کسب و کار، تولید داخل، تولید ملی، حمایت از تولید ملی، رونق کسب و کار، سیاست های اصل 44، سیاستهای اصل 44، فضای کسب و کار، لایحه اصلاح قانون اصل 44، محیط کسب و کار