سبحانی فر نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن را تشریح کرد:

بررسی ابعاد حادثه معدن آزادشهر با معاون صنایع معدنی وزیرصنعت

عضو کمیسیون صنایع و معادن در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش گفت: گزارش تیم اعزامی به معدن آزادشهر در صحن کمیسیون ارائه شد و گزارش جامع تا دهه نخست خرداد به هیئت رییسه ارسال می شود.

خانه ملت؛ رمضانعلی سبحانی فر در تشریح نشست (سه شنبه 19 اردیبهشت) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت:در راستای دستوری که رییس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی حادثه زمستان یورت آزادشهر داد، تیمی به محل حادثه اعزام شد و در نشست امروز تیم اعزامی گزارش خود را به اعضا ارائه کرد.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز جعفر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، افزود:کمیسیون صنایع و معادن از معاون وزیر صنعت درخواست کرد که گزارشاتی مستند به کمیسیون ارسال کند، که نخست درخواست شد که گفته شود که گزارش دوره ای وزارت صنعت از این معادن چه زمانی صورت گرفته است.

مستندات گزارش های فنی و ایمنی وزارت کار و صنعت باید به کمیسیون صنایع ارائه شود

سبحانی فر ادامه داد:گزارشات چک لیست ها باید به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شود، تا مشخص شود که در چک لیست ها چه تذاکراتی به پیمانکار داده شده که رعایت نشده است، همچنین مستندات گزارش های فنی و ایمنی وزارت کار و صنعت باید به کمیسیون ارائه شود.

وی با بیان اینکه با توجه به مستندات و گزارش های میدانی جمع بندی کاملی درباره علل وقوع حادثه صورت می گیرد، یادآور شد: این گزارش احتمالا بر اساس ماده 49 یا ماده 236 آیین نامه داخلی در صحن علنی قرائت می شود.

مستمری خانواده جانباختگان از روز نخست حادثه برقرار شده است

سبحانی فر با تاکید بر اینکه حق و حقوق جانباختگان حادثه معدن آزادشهر باید حفظ شود، افزود:مستمری خانواده جانباختگان از روز نخست حادثه برقرار شده است، لذا مابقی حقوق آنها در حال پیگیری است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه گزارش جامع حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر دهه نخست خرداد به هیئت رییسه تقدیم می شود، تصریح کرد: پیشنهادات تقنینی، قضایی، حقوقی و همچنین ایمنی های موردنیاز در معادن در صحن علنی مطرح می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، وزیر صنعت و معدن، کمیسیون صنایع، کمیسیون صنایع و معادن