خبر

مسیر شما: اخبار راه ابریشم گلوگاه توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری است
راه ابریشم گلوگاه توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مزایای احیای راه ابریشم، گفت: دولت دوازدهم باید با تشکیل کارگروهی احیای راه ابریشم را در دستور کار خود قرار دهد.

  خانه ملت؛ سید تقی کبیری با اشاره به مزایای احیای راه ابریشم، گفت: راه یافتن به بازار اقتصاد جهانی از مسیر راه ابریشم می گذرد، از این رو دولت آتی باید توجه بیش از پیش به این جاده استراتژیک داشته باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از کشورهایی که در مسیر راه ابریشم قرار دارند به مزایای احیای آن واقف شده اند، افزود: احیای راه ابریشم موضوعی بین المللی بوده و با توجه به اینکه از بسیاری از استان های کشور ما نیز می گذرد باید با تشکیل کارگروهی مشخص احیای آن پیگیری شود.

کبیری با تاکید بر اینکه کشور چین سال قبل برای احیای راه ابریشم ورود داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه احیای راه ابریشم و اجماع کشورهایی حاشیه این مسیر به این مهم می تواند بهره مندی از ظرفیت های این راه را برای کشور ما دو چندان کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: طی 2 دهه گذشته، مرکز ثقل اقتصاد جهانی به دلیل جمعیت بالا، افزایش شهرنشینی و چشم اندازهای مثبت تجارت و سرمایه گذاری به سمت شرق تمایل پیدا کرده از این رو توجه به راه ابریشم می تواند عایدی بسیاری برای ما به ارمغان بیاورد.

توسعه تجاری و اقتصادی کشور مشخصه ملموس احیای راه ابریشم است

وی با بیان اینکه توسعه تجاری و اقتصادی کشور مشخصه ملموس احیای راه ابریشم است، گفت: با توجه به اینکه راه ابریشم از حوزه انتخابیه بنده نیز می گذرد به طور حتم احیای آن می تواند استان های آذربایجان غربی و شرقی را با اقتصاد بین المللی مرتبط کند.

کبیری ادامه داد: دولت آتی باید برنامه ویژه ای را برای احیای راه ابریشم در نظر بگیرد، زیرا با احیای این راه گسترش تعاملات بین المللی با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار جاده ابریشم برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشخص است، گفت: دولت آینده باید با تشکیل کارگروهی تخصصی احیای راه ابریشم را با هدف کمک به اقتصاد کشور و کاهش آمار بیکاری در دستور کار قرار دهد.

کبیری ادامه داد: اتصال به اقتصاد بین المللی استفاده از ظرفیت هایی مشابه راه ابریشم است تا به این ترتیب بتوان تراز تجاری کشور را بهبود بخشیده و رکود فعلی حاکم بر اقتصاد را کاهش داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید در بودجه بندی سالیانه احیای راه ابریشم دیده شود تا در بازه زمانی مشخص احیای زیرساخت های، ابنیه ها و اماکنی که در مسیر قرار داد صورت بگیرد./

نظر شما
مشخصات خبر