کوسه غراوی:

تسریع روند توسعه کشور با سرمایه گذاری خارجی

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه با سرمایه گذاری خارجی روند توسعه بنادر و فرودگاه ها تسریع می شود، گفت: واگذاری بنادر و فرودگاه ها باید به معنی جذب سرمایه های خارجی و در بازه زمانی مشخص در دستور کار باشد.

 خانه ملت؛ شهرام کوسه غراوی با اشاره به برخی اخبار در خصوص واگذاری بنادر و فرودگاه های کشور به خارجی ها، گفت: هر نوع واگذاری در این رابطه باید تابع قانون و با اخذ تضامین کافی باشد.

نماینده مردم مینودشت، کلاله و گالیکش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با واگذاری بنادر و فرودگاه ها به خارجی ها روند توسعه این مناطق تسریع می شود، افزود: استفاده از منابع خارجی بهترین راهکار برای روز آمدسازی فرودگاه ها و همچنین بنادر داخلی است.

خروج بسیاری از فرودگاه های کشور از لیست زیان ده به کمک سرمایه های خارجی

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از سرمایه های خارجی می توان بسیاری از فرودگاه های کشور را از زیان ده بودن خارج کرد، تصریح کرد: در صورتی که سرمایه کافی برای رشد فعالیت های تجاری در بنادر، مناطق آزاد و همچنین فرودگاه ها وجود داشته باشد تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هر نوع واگذاری در خصوص بنادر یا فرودگاه ها باید با در نظر داشتن پیش شرط های قانونی و اخذ تضامین کافی صورت بگیرد، گفت: واگذاری بنادر و همچنین فرودگاه ها باید به معنی اخذ سرمایه های آن ها باشد و هر نوع واگذاری با در نظر گرفتن بازه زمانی مشخص در دستور کار باشد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص موافقت با واگذاری سازمان بنادر و شرکت های فرودگاهی، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع واگذاری بنادر و فرودگاه ها با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور توجه شده، از این رو دولت آتی باید در این زمینه به دنبال کشورهای سرمایه گذار مطمئن باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که متن قراردادها در خصوص واگذاری بنادر و فرودگاه ها به کشورهای خارجی دارای ایرادی باشد مجلس به آن ورود کرده و از مانع اجرای آن قرارداد خواهد شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال و توسعه اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، تسهیل سرمایه گذاری، فرودگاه