بختیار مطرح کرد:

کاهش میزان جرم با حرفه آموزی به زندانیان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از اینکه بیشتر مجرمان خارج از زندان شغل و حرفه مناسبی ندارند،گفت: اشتغال به کار مجرمان در زندان ها درکاهش میزان جرم موثر است.

خانه ملت؛ علی بختیار درخصوص میزان اثرگذاری اشتغال به کار زندانیان در کاهش میزان جرم، گفت: یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه دربحث زندانیان موضوع اشتغال به کار آنها در زندان ها است، البته میزان افراد زندانی مشغول به کار در زندان ها در مقابل تعداد زندانیان در کل کشور قابل قبول نیست؛ بنابراین انتظار می رود که افراد زندانی بیشتری درزندان ها حرفه ای مناسب را آموزش ببینند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اشتغال به کار زندانیان در کاهش میزان جرم نقش موثری دارد، افزود: به طورحتم باید درهمه استان ها زمینه و شرایط را برای اشتغال زندانیان درمحیط زندان و درحوزه های تخصصی فراهم کرد، زیرا این موضوع سبب شده که زندانیان پس ازخروج از زندان به راحتی درمحیط کاری جذب شوند؛ ازاین رو یکی از بحث های جدی موضوع مهارت آموزی درمحیط زندان است که باید افراد را کسب حرفه مناسب ترغیب کرد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم در ارتکاب زندانیان به جرم عدم وجود مهارت برای جذب در بازار کار است، تصریح کرد: متاسفانه بیشتر افراد به دلیل نداشتن حرفه ای مناسب به جرایمی مانند اعتیاد، سرقت و جرایم اجتماعی روی می آوردند، ضمن اینکه بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر درمرزها به دلیل نداشتن مهارت اقدام به خرید و فروش خرد مواد مخدر می کنند که این موضوع به نوعی آسیب جدی برای کشور است؛ بنابراین مهارت آموزی درزندان بسیار با اهمیت است که می توان این موضوع را ازطریق سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه های علمی کاربردی پیگیری کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه متناسب با مهارت زندانیان باید افراد را درکارگاه و بنگاه های اقتصادی و صنعتی مشغول به کارکرد، گفت: البته برای جلوگیری از افزایش مشکلات زندانیان پس از آزادی از زندان باید به بحث تعقیب و گریز نیز توجه کرد، تا بتوان میزان اثرگذاری زندان را درکاهش جرم افراد مشخص کرد؛ بنابراین باید راهکارهای علمی و اساسی بسیاری را برای جلوگیری از ارتکاب متهم به جرم اجرایی کرد.

به گزارش خانه ملت، به گفته کارشناسان اشتغال به کارزندانیان راهی برای کاهش جرم است، اما درحال حاضر از 230 هزار نفرزندانی تنها 50 هزار نفر مشغولبه کاردرزندان ها هستند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال جوانان، اشتغال دانش آموختگان، اشتغال زایی، اشتغال زایی بخش صنعت، اشتغال زنان، اشتغال محرومان، اشتغال مددجویان، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، اشتغال و توسعه اقتصادی، درآمدهای اشتغالزایی زندانیان، زندان ها، زندان های باز، زندانیان، سازمان زندان ها، نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان، کمیسیون قضایی