نادری تاکید کرد:

ایجاد امنیت شغلی برای مشاغل مرتبط با گردشگری لازمه گسترش صنعت توریسم

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی با بیان اینکه وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی را درخصوص بیمه و حقوق ثابت راهنمایان گردشگری مورد سوال قرار خواهد داد، گفت: باید به معیشت و امنیت شغلی این قشر توجه کرد.

 خانه ملت؛ شهاب نادری با تاکید بر ضرورت تسهیل در مسیر قانونی "شغل محسوب شدن راهنمای گردشگری"، گفت: اگرچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته است راهنمای گردشگری را به‌عنوان شغل ثبت کند اما باید برای رفع چالش‌های روند قانونی آن نیز قدم‌های محکمی بردارد چراکه در غیر این صورت راهنمای گردشگری به رسمت شناخته نشده و فعالان آن به امنیت شغلی نیز دست پیدا نخواهند کرد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اهداف مشخص شده برای رونق گردشگری در کشور باید توجه بیشتری به راهنمایان گردشگری کرد، درواقع باید علاوه بر توجه به معیشت و امنیت شغلی آن‌ها، استانداردهای لازم این شغل را نیز به آن‌ها آموزش داد.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی باید راهنمایان گردشگری را تحت مدیریت خود قرار داده و به آن نظارت داشته باشد، اضافه کرد: تورگردان‌ها و راهنمایان گردشگری با دغدغه‌های معیشتی و شغلی نخواهند توانست رفتار مناسبی با گردشگر داشته و این موضوع نارضایتی گردشگران و کاهش استقبال آن‌ها از تورها را به دنبال خواهد داشت.

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و مناطق آزاد مجلس با بیان اینکه فراکسیون میراث فرهنگی مجلس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع و سازمان میراث فرهنگی را درخصوص بیمه و حقوق ثابت برای راهنمایان گردشگری مورد سوال قرار خواهد داد، اظهارکرد: راهنمای گردشگری در حال حاضر شغلی فصلی به حساب می‌آید در حالی که باید مانند سایر مشاغل زیر چتر حمایت تامین اجتماعی قرار گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تقویت صنعت گردشگری، توریسم و صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، حوزه گردشگری