امینی فرد مطرح کرد:

توسعه سیستم شبکه ای بهداشتی و درمانی موثر در حوزه سلامت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کنترل مرگ و میرهای نابه هنگام ناشی از اجرای طرح غربالگری میسر می شود، گفت: توسعه سیستم شبکه ای بهداشتی و درمانی در حوزه سلامت است.

 خانه ملت؛ محمد نعیم امینی فرد درباره طرح غربالگری وزارت بهداشت برای افراد بالای 30 سال، افزود: الگوی شیوع بیماری ها در ایران تبدیل به الگوی بیماری های کشورهای توسعه یافته شده است؛ امروزه کشور از مرحله شیوع بیماری های واگیردار گذر کرده و درگیر بیماری های غیرواگیردار اعم از سرطان ها شده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عمده مرگ و میرها ناشی از بیماری های غیرواگیردار است که نقش اصلی برای کنترل این بیماری ها را تشخیص دقیق و نا به هنگام دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: با سیستم غربالگری می توان دو راهکار را درنظر گرفت ابتدا افراد در معرض خطر بیماری باید زیر نظر این طرح قرار گیرند و دیگر آنکه از طریق سیستم شبکه ای بهداشتی و درمانی این غربالگری شکل گیرد تا بتوان کنترلی بر بیماری های غیرواگیر داشت.

وی یادآور شد: بدون شک غربالگری نقش مهمی در کاهش عوارض ناشی از بیماری های غیرواگیر دارد و به سلامت جامعه کمک کند به عنوان مثال اگر بیماری های قلبی تشخیص زودهنگام شوند افراد می توانند سال های طولانی به زندگی خود ادامه دهند زیرا می توان با پیشگیری از سکته های قلبی جلوگیری کرد.

امینی فرد تاکید کرد: از سویی دیگر لازم است سیستم شبکه بهداشتی و درمانی در روستاها و شهرها باید مورد توجه قرار گیرد و در این میان باید پایگاه های سلامت ایجاد شود و وزارت بهداشت باید آن را پیگیری کند از سویی دیگر خدمات تخصصی اعم از توسعه فضاهای درمانی و راه اندازی کلینیک های تخصصی باید پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: سیستم ارجاع نیز نقش موثری در کنترل بیماری های غیرواگیر دارد که در کنار راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت می تواند در حوزه سلامت تاثیرگذار باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، حوزه سلامت، سرطان، کمیسیون بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس