حسینی شاهرودی مطرح کرد:

تحول در رشد اقتصادی با بکارگیری صنایع "های تک"

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت دست یابی به رشد اقتصادی ۸درصدی گفت:باید رویکرد انتقال تکنولوژی از خارج از کشور مدنظر باشد تا با استفاده از توان داخلی ثروت زایی در کشور صورت گیرد.

 خانه ملت؛ سید حسن حسینی شاهرودی درباره دست یابی به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه ششم توسعه کشور گفت:برای دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب باید رویکرد تقویت تولید داخلی در اولویت باشد البته در کنار جذب سرمایه گذار داخلی باید جذب سر مایه گذار خارجی نیز تسهیل تا شرایط برای رشد اقتصادی 8درصدی فراهم شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:توجه به صنایع "های‌تک" یکی از عوامل مهم در نیل به رشد اقتصادی 8درصدی است بنابراین در حوزه های صنعتی و معدنی باید از تکنولوژهای نو استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:برای دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باید تمامی صنایع علاوه بر صنعت نفت ارتقا یابد.

حسینی شاهرودی افزود:بطور مثال باتوجه به وجود معادن غنی پتاس در کویر، باید از این نوع ظرفیت ها استفاده بهینه شود.

وی ادامه داد:باید رویکرد انتقال تکنولوژی از خارج از کشور مدنظر باشد تا با استفاده از توان داخلی ثروت زایی در کشور صورت گیرد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه مسائل اقتصادی به هم وابسته هستند، افزود:بانک ها نیز باید با ارائه تسهیلات با سود متناسب، به صنایع مختلف مانند صنایع "های‌تک" ارائه دهند تا از این ظرفیت استفاده بهینه شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:در هرصورت باید با بکارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و اعمال مدیریت صحیح و لحاظ مولفه های اقتصادی شرایط را برای دست یابی به رشد اقتصادی 8درصدی فراهم کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه تسهیلات، اعطای تسهیلات، انتقال تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، تکنولوژی، رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، کمیسیون اقتصادی