اسماعیلی:

کشت دونوبته برنج در مازندران کشور را از واردات بی نیاز می کند

نماینده مردم نور و محمدآباد درمجلس شورای اسلامی گفت:در سه بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی ظرفیت اشتغال زایی بسیاری وجود دارد.

خانه ملت؛ علی اسماعیلی با اشاره به وضعیت اشتغال پایدار در مناطق شمالی کشور گفت: در مازندران به ویژه شهرستان های محمودآباد و نور در سه بخش اقتصادی گردشگری، صنعت و کشاورزی ظرفیت اشتغالی زایی وجود دارد که باید آن ها را فعال کرد.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی طبق روال همیشه، کشاورزان فعال هستند و به خصوص کشاورزان این منطقه در تولید برنج از فعالیت بسیار قابل توجهی برخوردار هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا با تدبیر جهاد کشاورزی شاهد آغاز کشت دو نوبت در سال برنج بوده ایم که در گذشته وجود نداشت، افزود: این روش در50 درصد از مزارع برنج شهرستان های محمود آباد و نور انجام می شود که اگر این روند در استان مازندران استمرار داشته باشد، کشور از واردات برنج بی نیاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری اقداماتی انجام شده اما نیازمند اعتبارات بیشتر هستیم، تصریح کرد: در این بخش با کمبود منابع مواجه هستیم و با وجود فراوان بودن علاقه مندان به گردشگری اما به دلیل کمبود منابع مالی قادر به تقویت این بخش برای ایجاد اشتغال نیستیم.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: در بخش صنعت نیز بسیاری از بنگاهها و شرکت های شهرستان های نور و محمود آباد ورشکست شده و یا با 50 درصد ظرفیت فعالیت می کردند؛اما با اعتبار 24 و 18 میلیاردی که برای دو شهرستان تزریق شد توانستیم 10 درصد از این کارگاهها را فعال کنیم و امیدواریم این تزریق مالی که بیشتر منابع آن به صورت سرمایه در گردش است، محقق شود تا بتوانیم برخی کارگاههای نیمه فعال دیگر را فعال کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استان مازندران، اشتغال، اشتغال زایی، بخش صنعت، بخش گردشگری، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، بودجه گردشگری، تجارت برنج، تقویت صنعت گردشگری، تور های گردشگری، توریسم و صنعت گردشگری، توزیع برنج، توسعه گردشگری، حوزه گردشگری، مازندران، کشاورزان مازندرانی