سلیمی تأکید کرد:

خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه برای حفاظت از حریم اقتصادی تولید کننده باید حذف کالای قاچاق در دستور کار قرار بگیرد، گفت: کاهش انگیزه تولیدبه قیمت افزایش حاشیه نشینی در کلان شهرها تمام می شود.

 خانه ملت؛ اصغرسلیمی درباره حذف کالای قاچاق از بازارکشاورزی و موادغذایی،گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای حذف کالای قاچاق از بازار مواد غذایی، الزامی شدن ثبت شناسه فروش برای کالاهای داخلی و وارداتی بویژه محصولات غذایی است، زیرا رخنه کردن،کالای قاچاق در بازار داخلی به قیمت بدون مشتری ماندنکالای داخلی تمام می‌شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه برایحفاظت از حریم اقتصادی تولیدکننده داخلی نبایداجازه داد به سادگی کالای خارجی در بازار جولان دهد، تصریح کرد: ورود بدون حساب وکتاب کالای خارجی نیزنه تنها اقتصاد داخلی بلکه صادرات غیرنفتی را نیز تضعیف می‌کند.

حذف کالای قاچاق نیازمند ترسیم نقشه راهی بلند مدت است

وی با بیان اینکه دولت برای حذف کالای قاچاق نیازمند ترسیم نقشه راهی بلند مدت است، تصریح کرد: برای حفاظت از اقتصاد معیشتی- کشاورز نبایداجازه داد از مرزهای کشور به طریق غیر قانونی کالاهای قاچاق وارد کشورشود زیرا این امر بطور مستقیم با شعارسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مغایرت دارد.

سلیمی،تصریح کرد: افزایش تولیدمحصولات کشاورزی باید طبق آمایش تولید در صنعت کشاورزی بوقوع بپوندد زیرا اگرمحصولات کشاورزی بدون بازار هدف از قبل تعیین شده به زیرکشت بروند، بازنده اصلی آن کشاورز است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی از مزرعه تا فروش در بازار مصرفی از عواملی است،که باید دولت پیروز در انتخابات با کمک شرکتهای تعاونی این معضل را با حذف دلالان برطرف کنند.

حذف دلالان با همکاری شرکت‌های تعاونی روستایی امکان پذیراست

سلیمی افزود: حذف دلالان با همکاری شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مردمی، بدون شک موجب افزایش قیمت خرید از کشاورزان و حذف فشار اقتصادی بر مصرف کننده می‌شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود: با توجه به موقعیت ژئوپولتیک کشورمان می توان به سادگی صادرات را جایگزین، واردات محصولات کشاورزی کرد تا به جایی خروج ارز از کشورشاهدافزایش بنیه اقتصادی کشاورزان باشیم.

وی ادامه داد: به عقیده کارشناسان عواملی مانندخشکسالی، بیکاری، بی رونقی کشاورزی و دامداری در روستاها موجبات مهاجرت روستاییان را به سمت کلانشهرهای کشور فراهم کرده است و این در حالی که کاهش انگیزه کشاورزدر راستای تولید، معضل بزرگی همچون حاشیه نشینی را رقم می‌زند.

سلیمی افزود: خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی رشدحاشیه نشینی درکلان شهرها را رقم زد.

عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه شناسنامه دار شدن کالاهای غذایی راهکاری برای حذف کالای قاچاق از بازار تلقی می شود، یادآورشد:خالی شدن روستاها از سکنه امنیت کشور را تهدید می کند بنابراین نباید به هیچ وجه به اکوسیتم روستایی که برگرفته از تولیدات انبوه محصولات کشاورزی است، بی تفاوت بود زیرا عدم توجه به زراعت در روستاها خطرات به شماری از جمله تهدید امنیت اقتصادی را در بردارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زایی، اشتغال زنان، اقتصاد روستا، اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی، بیمه محصولات کشاورزی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تعاونی تولید روستایی، تقویت تعاونی ها، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، توسعه صادرات غیر نفتی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، حاشیه شهرها، حاشیه نشینی، دلال ها، دلال گری، دلالان، سازمان مبارزه با قاچاق کالا، شناسنامه دار، صادرات غیرنفتی، قاچاق، قاچاق کالا