خانه ملت گزارش می دهد:

موتور اوپک دوباره روشن می شود

بازار نفت این روزها چشم انتظار تصمیمات ابتدای هفته آتی سران اوپک از پشت درهای بسته است، تا مشاهده کند که آیا اعضا می توانند لابی های اروپایی و آسیایی برای کاهش قیمت نفت را خنثی کنند.

خانه ملت؛ توافق سران اوپک برای کاهش تولید نفت 10 خرداد به پایان می رسد و تا چند روز آینده نشست سران در وین برای تمدید طرح فریز نفتی برگزار می شود، طرحی که تا حدودی سبب افزایش قیمت نفت و بازگشت ثبات و آرامش به بازار طلای سیاه شد.

هر چند که در روزهای اخیر برخی اعضای اوپک و غیراوپک برای تمدید طرح به توافقات اولیه رسیده اند، ولی سفر روز گذشته ترامپ به عربستان اما و اگرهایی را طرح کرده است، که توافق اعضاء را تحت الشعاع قرار می دهد.

نکته دیگر که توافق اعضای اوپک و غیر اوپک را تحت الشعاع قرار می دهد، تولید نفت شیل توسط آمریکا است، که با افزایش آن شوک کاهش قیمتی به بازار نفت وارد می شود، حال باید دید که در روزهای آتی آیا اعای اوپک می توانند آمریکا را در توافق فریز نفتی شریک کنند، همه چیز به نشست ابتدایی هفته آتی اوپک بر می گردد و چشم طلای سیاه به توافق درب های بسته اعضای اوپک است.

در همین رابطه حسین امیر خامکانی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، خبرنگار اقتصادی خانه ملت، به گفتگو پرداخته و می گوید که ساختار اوپک در جنگ اقتصادی که برخی کشورها راه انداختند، در حال فروپاشی بوده و با دیپلماسی نفتی دو وزارتخانه نفت و خارجه جمهوری اسلامی ایران ساختار آن احیاء شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معتقد است که کرسی نفتی ایران در دوران تحریم ها به خطر افتاده بود، که با دیپلماسی های نفتی وزارت نفت، ایران توانست کرسی و سهم تولید نفت خود را از برخی کشورها همانند عراق و عربستان پس بگیرد

امیری خامکانی تاکید کرد که طرح فریز نفتی و همگرایی تولیدکنندگان نفتی اوپکی و غیر اوپکی قدرت تاثیرگذاری اوپک در بازار نفتی را نشان داد، که بلافاصله نتایج توافق در افزایش قیمت نفت خودنمایی کرد.

دکل های حفاری نفتی آمریکا برای کاهش قیمت نفت با تولید نفت غیرمتعارف فعال شده است

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی سفر ترامپ به عربستان را در حوزه نفت و انرژی تاثیرگذار می داند و در ادامه اعضای اوپک و غیراوپک را به عملکرد حرفه ای و تخصصی و مدیریت بازار توزیع و مصرف بشکه های نفتی توصیه می کند.

"سنگ اندازی آمریکا با تولید نفت غیرمتعارف در مسیر افزایش قیمت نفت وتمدید طرح فریز نفتی" سرتیتر دیگر گفت وگوی خانه ملت، با امیری خامکانی بود. نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بررسی احتمال تحت الشعاع قرارگرفتن طرح فریز نفتی توسط آمریکایی ها به دلیل فعال شدن مجدد دکل های حفاری نفتی آمریکایی به نقش پیشرفت تکنولوژی برای برداشت نفت غیرمتعارف نیز اشاره کرد و گفت : اعضای اوپک باید برای خنثی کردن لابی های اروپایی و آسیایی برای کاهش قیمت نفت بر توافق تمدید فریز نفتی پایبند باشند ./

برچسب ها

اجماع اعضای اوپک، اخبار برگزیده، استقلال اوپک، اعتبار نفت و گاز، افت درآمدهای نفتی، افزایش میزان عرضه نفت غیراوپک، اقتصاد نفتی، اوپک، مدیر کل امور اوپک، کشورهای اوپک، کشورهای غیر اوپک