شاعری:

خودکفایی در تولیدگوشت نیازمند تزریق یارانه کارشناسی شده

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:ساماندهی زنجیره های تولید و توزیع محصولات غذایی-کشاورزی راهکاری برای جلوگیری از نوسانات غیر قابل پیش بینی دربازار مواد غذایی است.

 خانه ملت؛ علی محمد شاعری درباره وضعیت بازار موادغذایی در کشور، گفت: دولت دوازدهم،اقدامات اساسی برای تنظیم نرخ کالاهای اساسی و غذایی دربازار تدارک ببیند، زیرا بازار کشاورزی و مواد غذایی با سفره غذایی اولیه شهروندان سرو کار دارد.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنترل تعرفه ها، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه سیستم های حمایتی مناسب مانند ساماندهی صنعت بیمه، برنامه ریزی جهت پیش بینی بحران های غیر قابل پیش بینی، آموزش وتوانمندسازی کشاورزان، حمایت های دولتی برای به صرفه بودن تولیدات کشاورزی و غذایی از معیارهای اساسی است که باید برای ثبات بازار مواد غذایی مدنظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی جزء وظایف اساسی دولت است، تصریح کرد: افزایش نرخ مواد غذایی نباید منجر به تحمیل فشارهای اقتصادی به مصرف کننده شود.

شاعری افزود: یکی از راهکاری منطقی برای تنظیم بازار مواد غذایی، ذخیره سازی مواد غذایی توسط شرکت های پشتیبانی است زیرا این شرکت‌ها می توانند کالای ذخیره شده را در زمان کسری بازار با توزیع بهینه به تعادل برسانند.

نماینده مردم نکا،بهشهر و گلوگاه در مجلس،افزود: برای جلوگیری از افزایش نرخ مواد غذایی نباید اجازه داد،کسری در بازار مواد کشاورزی - غذایی ایجاد شود.

شاعری افزود: :ساماندهی زنجیره های تولید و توزیع محصولات غذایی- کشاورزی جهت حمایت از حقوق تولید کننده و مشتری راهکاری برای جلوگیری از نوسانات غیر قابل پیش بینی دربازار مواد غذایی است.

وی با بیان اینکه میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود 800هزار تن در سال است، تصریح کرد: ظرفیت تولید گوشت قرمز در کشورمان حدود یک و نیم میلیون تن است.

نماینده مردم نکا، گلوگاه و بهشهر در مجلس افزود: سرمایه گذاری بهینه در تولید گوشت قرمز ما را به سادگی خودکفایی در این عرصه می رساند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تلاطم بازار مواد غذایی باید عرضه و تقاضا به نحوی در بازار تنظیم شود که شاهد ایجاد کسری عرضه دربازار نباشیم زیرا کسری عرضه محصولی همچون گوشت دربازار افزایش تصاعدی نرخ گوشت را در بردارد .

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد: خودکفایی در تولید گوشت نیازمند تزریق یارانه ای کارشناسی شده، تسهیلات کم بهره است که امیدواریم دولت پیروز در انتخابات، اقدامات کارآمدی در این راستا اتخاذ کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، خودکفایی، محصولات غذایی