مفتح در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:

لایحه اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان تصویب شد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از تصویب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون متبوعش خبر داد.

 خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون امروز 2 دستورکار داشت، دستورکار نخست بررسی طرح جامع مدیریت شهری بود که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شده و کمیسیون اصلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بررسی و بحث های مفصلی بر روی طرح جامع مدیریت شهری صورت گرفت، افزود: نمایندگان دولت در این نشست بیان کردند، که این طرحی که نمایندگان امضاء و ارائه کرده اند، مواد متعدد و فراوانی دارد و در حال حاضر این مواد طی چهار لایحه در حال تدوین و تصویب است، تا به مجلس ارسال شود.

طرح جامع مدیریت شهری رد شد

مفتح با اشاره به اینکه یکی از مهمترین استدلال های نمایندگان دولت برای رد این طرح بار مالی برخی مواد این طرح بود، ادامه داد:برخی مواد مشمول اصل 75 قانون اساسی می شود، که اگر از سوی دولت به مجلس ارسال شود، مشکل بار مالی آن رفع می شود.

وی یادآور شد: موافقان و مخالفان طرح جامع مدیریت شهری که درخصوص در خصوص اداره شهرهای کوچک و بزرگ و مدیریت شهرداری ها است، نظرات خود را بیان کردند و در نهایت این طرح در کمیسیون رد شد.

توسعه و تعمیم ورزش همگانی از اهداف تشکیل وزارت ورزش است

این نماینده مردم در مجلس دهم، در تشریح دستورکار دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان دستورکار دوم کمیسیون بود که براساس قانون تشکیل وزارت ورزش مقرر شده بود که لایحه تشکیل این وزارتخانه به مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه اخیرا بحثی درباره تشکیل سازمان جوانان و تفکیک آن از وزارت ورزش مطرح شده است، افزود: در این لایحه تفکیک دو حوزه از یکدیگر دیده نشده است، لذا کمیسیون کلیات این لایحه را تصویب کرد و بررسی جزییات آن به جلسات بعدی موکول شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی و ارتقای هویت دینی و ملی جوانان است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تهیه برنامه جامع مدیریت شهری، سازمان برنامه و بودجه، طرح برنامه و بودجه، وزارت ورزش، وزارت ورزش و جوانان، کارگروه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون مشترک فرهنگی و برنامه و بودجه