رستمیان:

حرفه آموزی راه کار حل معضل کودکان کار

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اقدامات بهزیستی در حل مشکلات کودکان کارقابل قبول نیست، گفت: حرفه آموزی راه کار حل معضل کودکان کار است.

خانه ملت؛ علی رستمیان با انتقاد از نحوه جمع آوری کودکان کار ازسطح معابر،گفت: اقدامات سازمان بهزیستی درجمع آوری کودکان کار تاکنون درسطح قابل قبولی نبوده و نباید تنها از ورود این کودکان به خیابان ها جلوگیری کرد، ضمن اینکه واگذاری حضانت این کودکان دربرخی مواقع به والدینشان اقدام قابل قبولی نیست؛ زیرا شرایط زندگی خانواده این افراد در وضعیت مناسبی نیست.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در اردوگاه ها و کارگاه های تخصصی باید به کودکان کار حرفه مناسب آموزش داده شود، افزود: اگر آموزش های لازم و کافی به کودکان کار داده شود، حتی این افراد می توانند هزینه خانواده های خود را نیز تامین کنند؛ بنابراین صرف جمع آوری کودکان کار به تنهایی و جلوگیری از فعالیت آنها تاثیری درکاهش میزان کودکان کار درجامعه ندارد.

وی با بیان اینکه برای کودکان کار کمتر از 18 سال باید در گام اول شرایط تحصیلی مناسبی را فراهم کرد، تصریح کرد: جمع آوری های مقطعی تاثیری در کاهش تعداد کودکان کارندارد و پس از مدتی این افراد مجدد به سطح خیابان ها برای فعالیت و هنجارشکنی باز می گردند، ضمن اینکه فقرخانواده ها شرایط را برای کار درچهارراه ها و معابر تحمیل کرده است؛ بنابراین می توان مشکلات زندگی خانواده های این کودکان را مرتفع کرد تا بتوان چهره شهررا ازبرخی ناهنجاری های اجتماعی پاک کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر پرداخت کمک های نقدی در راستای رفع مشکلات معیشتی و تحصیلی برای کودکان کار، گفت: آموزش کارآفرینی و اشتغال دو مولفه مهم درکاهش تعداد کودکان کار است که درحال حاضر به این موضوع توجهی نمی شود، البته اجرای موارد گفته شده نیازمند یک بودجه و اعتبارات کافی است که دولت باید اقدامات خود را درتعامل با سازمان بهزیستی دراین راستا انجام دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زایی، اشتغال محرومان، سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و بهزیستی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی