وقف چی:

ممنوعیت صادرات خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ممنوعیت صادرات خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد،گفت: اعضایی هیئت رییسه تحقیق و تفحص از کشت و صنعت کارون در کمیسیون کشاورزی مشخص شدند.

  خانه ملت؛ علی وقف چی درباره جلسه امروزکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: دراین جلسه کمیسیون با رای نمایندگان، صادرات خاک زراعی، باغی، جنگلی،مرتعی از کشورممنوع شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: ممنوعیت صادرات خاک به خارج از کشور دستاوردهای همچون حفظ خاک حاصلخیر کشاورزی در اراضی داخلی و جلوگیری از تخریب اراضی کشورمان را در بردارد.

وی ادامه داد:بررسی لایحه حفاظت از خاک از دیگر دستور کارمهم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که با تبادل نظر میان نمایندگان کمیسیون بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد: علی اکبری نماینده مردم شیراز، جوادکاظم نسب نماینده مردم اهواز ،ساری نماینده مردم اهواز و سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس، اعضای هیئت رییسه تحقیق و تفحص از کشت و صنعت کارون وابسته به بانک کشاورزی را تشکیل می دهند.

برچسب ها

آلودگی و تخریب خاک، اخبار برگزیده، تخریب جنگل ها و مراتع، تخریب زیست بوم، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی