انارکی محمدی مطرح کرد:

کنترل تورم و اشتغالزایی پایدار؛ میانبرهای کاهش ضریب جینی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:توسعه اشتغال پایدار از طریق ارائه تسهیلات مناسب بانکی و ارتقای بهره روی از راهکارهای مهم برای توزیع عادلانه ثروت است.

خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی درخصوص نیل به شاخص ضریب جینی مدنظر در برنامه ششم توسعه کشور گفت:باید سیاست های اقتصادی کشور به نحوی اعمال شود که میزان برابری مردم از درآمدهای کشور در یک حد متعارف باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باتوجه به لزوم اجرای برنامه ششم توسعه و کاهش ضریب جینی به میزان مدنظر در برنامه ششم، موضوع برنامه ریزی برای توزیع عادلانه ثروت، باید در دستور کار جدی مسئولان باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:توسعه اشتغال پایدار از طریق ارائه تسهیلات مناسب بانکی و ارتقای بهره روی از راهکارهای مهم برای توزیع عادلانه ثروت در کشور است.

درآمدزایی و اشتغالزایی محدود به چند حوزه است

انارکی محمدی افزود:در حال حاضر درآمدزایی و اشتغال در کشور محدود به چند حوزه شده این در حالی است که با رایزنی و تقویت تولید صادرات محور، زمینه اشتغالزایی پایدار فراهم می شود.

وی ادامه داد:اخذ درآمدهای مالیاتی بصورت منطقی و جلوگیری از فرار مالیاتی از عوامل موثر در توزیع عادلانه ثروت در کشور است.

انارکی محمدی با اشاره به نقش کنترل تورم در کاهش ضریب جینی افزود:باید پذیرفت، به توسعه صنایع تبدیلی و معدنی در کشور بصورت مطلوب توجه نمی شود این در حالی است با توسعه صنایع مذکور اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد می شود که در توزیع مناسب ثروت در کشور نقش مهمی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:برای کاهش ضریب جینی باید کارهای اساسی و زیربنایی در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی صورت گیرد.

گفتنی است ضریب جینی؛ یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زایی، اشتغالزایی، الزام به ارائه عملکرد طرح در ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد و یا کنترل تورم، ضریب جینی، کنترل تورم