خبر

مسیر شما: اخبار توانایی بالای شهرضا در تولید صنایع سفال و سرامیک برای ورود به بازارهای جهانی
توانایی بالای شهرضا در تولید صنایع سفال و سرامیک برای ورود به بازارهای جهانی

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با بیان اینکه صنایع سفال و سرامیک شهرضا می تواند زمینه های بسیار خوبی برای تولید و رفع بیکاری در استان باشد،گفت:سرمایه گذاری و حمایت از صنایع دستی،رشد صادرات و تولید بیشتر در جهت اقتصاد مقاومتی را به همراه می آورد و ارزآوری بسیار خوبی برای کشور خواهد داشت.

 خانه ملت؛ سمیه محمودی درخصوص ظرفیت ها و توانمندی های استان و حوزه انتخابیه اش برای تولید و اشتغال در کشور،گفت:برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها باید به توانمندسازی اقتصادی روستاها توجه جدی شود و با استفاده از ظرفیت ها،شرایط لازم برای منع مهاجرت روستائیان زحمت کش فراهم شود.

وی افزود:اکنون به دلیل نبود امکانات و کمبودهای اولیه شاهد آن هستیم که روستائیان به سمت شهرها مهاجرت می کنند که برای جلوگیری از این امر باید تمامی اقدامات برای اشتغال و تولید در روستاها فراهم شود.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان شهرضا با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار خوبی که در زمینه صنایع دستی و کشاورزی دارد، توانسته زمینه های بسیار خوبی را برای تولید و اشتغالزایی انجام دهد که مطمئنا با حمایت و رسیدگی بیشتر می توان شاهد رشدو توسعه بیشتر این صنایع بود،تصریح کرد: صنایع سفال و سرامیک شهرضا با قابلیت های بسیار مناسبی که دارد،می تواند زمینه های بسیار خوبی برای تولید و رفع بیکاری در استان باشد؛چرا که مطمئنا با سرمایه گذاری و حمایت بیشتر از این صنایع شاهد رشد صادرات و تولید بیشتر در جهت اقتصادمقاومتی خواهیم بود و ارزآوری بسیار خوبی برای کشور خواهد داشت.

محمودی با اشاره به اینکه ظرفیت ها و شرایط بسیار خوبی برای توسعه صنایع سفال و سرامیک در این حوزه انتخابیه وجود دارد که باید حمایت های جدی تری از سوی مسئولان مربوطه صورت بگیرد ، بیان داشت: بحثت سفال و سرامیک زمینه های بسیار خوبی برای افزایش تولید و اشتغال در کشور می باشد و با رسیدگی و برنامه ریزی مناسب می تواند ارز آوری خوبی برای کشور نیز در پی داشته باشد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با بیان اینکه به غیر از صنایع سفال،در حوزه گردشگری ،جاذبه های توریستی واقع در این شهرستان نیز زمینه های مناسبی برای فراهم کردن اشتغال است، با توجه به اینکه این شهر در مسیر کریدور شمال به جنوب نیز واقع شده می تواند از مسیر ترانزیت نیز استفاده بسیار خوبی بکند، اظهار داشت: می توان با سرمایه گذاری مناسب با توجه به ظرفیت های خوبی که در شهرضا وجود دارد، اقدامات و برنامه های خوبی را در جهت اشتغالزایی انجام داد و اثرات آن را در مدت کوتاه مشاهده کرد./

نظر شما