پورحسین تأکید کرد:

تکلیف برنامه ششم توسعه برای خروج ۲۰ زندان از کلانشهرها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه انتقال زندان به خارج از شهرها مصوبه مجلس است، گفت: انتقال زندان اوین از تهران یکی از الزامات ارتقا امنیت پایتخت است.

 خانه ملت؛ شکورپورحسین درباره ضرورت انتقال زندان ها به خارج از شهرها، افزود: این موضوع بارها مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است اما تاکنون موفق به انتقال همه زندان ها به خارج از شهرها نشده ایم.

نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف به خروج 20 زندان از داخل به خارج شهرها شده است و باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: هر اندازه زندان از داخل شهرها به خارج برده شود به امنیت شهری کمک می کند ضمن آنکه منجر به آرامش خاطر فضای روانی جامعه خواهد شد زیرا تردد زندانیان بار منفی برای مردم همان منطقه دارد، که این مسائل در رابطه با زندان اوین نیز صدق می کند، زیرا در شرایط کنونی استقرار این زندان در پایتخت مشکلاتی را برای مردم به دنبال داشته است.

وی یادآور شد: همه زندان‌هایی که در کلانشهرها و شهرهای کوچک قرار دارند باید از بافت شهری خارج و به محدوده بیرون از شهرها منتقل شوند همین ضرورت باعث مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه شد.

پورحسین تاکید کرد: از سویی دیگر ظرفیت زندان ها با تعداد زندانیان در آن یکسان نیست به گونه ای که اکنون زندان ها از تعداد زندانیان اشباع شده است و باید فضای بیشتری در اختیار سازمان زندان ها قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش نابسامانی‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که به معضلات ناشی از وجود زندان ها در داخل شهرها دامن زده است لذا باید سازمان زندان ها وارد عمل شده و باید با سازمان های خریدار زندان تعاملاتی انجام دهند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، درآمدهای اشتغالزایی زندانیان، زندان ها، زندانیان، سازمان زندان ها، کمیسیون اجتماعی