با موافقت نمایندگان؛

شرایط برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 10 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با ماده 4 این لایحه با 207 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 269 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ دستگاه های ذی ربط می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی 3 سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خرداد 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

همچنین در تبصره 2 آمده است؛ تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و بدون اعطای آن، با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور با ماده 5 و 6 این لایحه با 204 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 269 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 5؛ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

همچنین در ماده 6 این لایحه مطرح شده که از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیزات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز، خدمات عمومی