وقف چی تأکید کرد:

قرائت گزارش سازمان جنگل ها و مراتع، آبخیز داری در کمیسیون کشاورزی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه طبق اعلام مسئولان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درکمیسیون کشاورزی، تقریبا در ۶۰سال گذشته بیش از ۱۵هزار هکتارجنگل تخریب یا کاهش میزان جنگل را در کشور شاهد بودیم.

  خانه ملت؛ علی وقف چی درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون، مسئولین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از افزایش جنگل‌های مصنوعی و یا کاشت درختان جنگلی خبر دادند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 1394 کل کشور در بخش کشاورزی و محیط زیست نیز توسط مسئولان ذی ربط در کمیسیون متبوعش قرائت شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس ،یادآورشد: طبق اعلام مسئولان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در کمیسیون کشاورزی، تقریبا در 60سال گذشته بیش از 15هزار هکتار جنگل تخریب یا کاهش میزان جنگل را در کشور شاهد بودیم .

برچسب ها

آبخیزداری ها، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری