دلخوش در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد:

تصویب لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی در جلسه امروز کمیسیون متبوعش با حضور رییس بانک مرکزی خبر داد.

خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش اباتری در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور در جلسه امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی بررسی شد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیف در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص مذکور گزارشی ارائه داد که براین اساس عوامل بیرونی و درونی مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور تببین شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در گزارش بانک مرکزی اشاره شد که قوانین و مقررات تکلیفی در حوزه بانکی و وضیعت اقتصادی کشور در میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول تاثیرگذار بوده است.

دلخوش اباتری افزود:مقرر شد بانک مرکزی درباره شرایط و میزان مطالبات بخش خصوصی و دولت و همچنین مطالبات ناشی از حوادث و غیرمترقبه تا 10روز آینده تهیه کند و به کارگروهی که دراین رابطه با حضور نمایندگان تشکیل می شود ارائه دهد تا بعد از بررسی و جمع بندی در کارگروه، در جلسه کمیسیون نیز مطرح و در خصوص تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول تصمیم گیری نهایی شود.

بررسی گزارش سیف درباره رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین

وی افزود:رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین ارائه و نمایندگان کمیسیون نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص پیگیری های لازم ادامه یابد.

تصویب لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در کمیسیون اقتصادی

دلخوش اباتری افزود: تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی از دیگر محورهای کاری کمیسیون در جلسه امروز بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین اعضای کمیسیون لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز– مغری را بررسی و مصوب کردند.

لازم به ذکر است تقاضای حشمت ­الله فلاحت ­پیشه نماینده اسلام ­آباد غرب و دالاهو در مجلس برای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول بانکی کشور به استناد ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز کمیسیون بررسی شد./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس