عابدی مطرح کرد:

اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اعتباربخشی به بیمارستان ها کیفیت خدمت را افزایش می دهد، گفت: بدون شک کاهش رتبه بیمارستانی مانع تزریق اعتبارات مناسب خواهد شد.

 خانه ملت؛ حیدرعلی عابدی درباره اقدام وزارت بهداشت برای اعتباربخشی به 900 بیمارستان در کشور، افزود: بر اساس این طرح مراکز درمانی بر اسسا اعتبارسنجی های وزارت بهداشت درجه بندی می شوند و هزینه هایی که در پرونده بیمار نیز لحاظ می شوند متاثر از درجه بندی ها است تاجایی که اگر رتبه بیمارستانی یک درجه کمتر شود اعتبار آن نیز کاهش پیدا می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درآمدهای بیمارستان های دولتی، اختصاصی است و بسیاری از اقداماتی که بیمارستان ها انجام می دهند از درآمدهای اختصاصی است به عنوان مثال اگر بیمارستانی نیازمند بهبود وضعیت هتلینگ خود یا به کارگیری پزشک و پرستار باشد می تواند از این درآمد استفاده کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه درآمدهای اختصاصی برای بیمارستان ها حیاتی است، تصریح کرد: اگر این درآمد ها برای مراکز درمانی کاهش یابد آنها قادر به افزایش کیفیت خدمت به بیماران نیستند.

وی یادآور شد: در گذشته یکسری آیتم هایی برای اعتبارسنجی وجود داشت که بیشتر بر نحوه ارایه خدمت متمرکز بود اما اکنون مسایل مهم دیگری مانند مسایل زیست محیطی نیز لحاظ شده است.

عابدی تاکید کرد: بر اساس لحاظ کردن موضوعات زیست محیطی در اعتبارسنجی ها، این موضوع مورد توجه قرار می گیرد که تا چه اندازه مراکز درمانی توانسته در دسته بندی زباله ها موفق عمل کند؛ فاضلاب های بیمارستانی ترکیبی از مواد رادیولوژی ها است که نباید به فاضلاب شهری سرازیر شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: موارد مذکور از جمله مسایل مهم در اعتبارسنجی بیمارستان ها است که امیدواریم با اقدام وزارت بهداشت بتوان شاهد افزایش کیفیت خدمات بیمارستان ها بود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمارستان، خدمات درمانی، منابع خدمات درمانی، کتاب تعرفه ارزش نسبی خدمات درمانی