با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

قوانین سال های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ منسوخ شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الغاء و نسخ برخی قوانین و تصمیمات قانونی را به تصویب رساندند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 18 شهریور 1285 تا 30 اسفند 1309 با کلیات این طرح با 165 رای موافق، 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده واحده این طرح نیز با 154 رای موافق، 37 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: به موجب این قانون، تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ 18 شهریور 1285 تا 30 اسفند 1309به شرح زیر اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی