هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشخص شد

اعضای هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس مشخص شد و بر همین اساس محمدمهدی زاهدی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

خانه ملت؛  انتخابات هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشخص شد.

براساس این گزارش در جلسه امروز محمدمهدی زاهدی به عنوان رییس، همچنین داوود محمدی و قاسم احمدی لاشکی به عنوان نواب رییس، فریده اولاد قباد و علیرضا سلیمی به عنوان دبیر و همچنین سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، کمیسیون آموزش