خدادادی در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی:

تصویب کلیات طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درتشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه کلیات طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تصویب رسید.

 خانه ملت؛ سلمان خدادادی درتشریح دستورکار جلسه امروز(سه شنبه 16 خرداد کمیسیون اجتماعی) مجلس،گفت: درنشست امروزکمیسیون مشترک با حضور برخی مسئولان سازمان فنی و حرفه ای و وزارت بهداشت و درمان برای بررسی طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تشکیل شد و کلیات این طرح درجلسه امروز به تصویب رسید.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه جزییات این طرح درجلسات آینده کمیسیون بررسی می شود، افزود: درحال حاضر مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دربیمه دچارمشکلاتی هستند که اگر این طرح پس از بررسی درکمیسیون و صحن علنی مجلس به تصویب برسد، موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد از ابتدای سال 92 که با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون فعالیت کردند؛ مشمول قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری قرار گرفته و از مزایای این قانون برخوردار می شوند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: همچنین پس از تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است درصورت تامین اعتبارمورد نیاز دربودجه سنواتی با دریافت مبلغی ازبیمه مذکور مزایای مربوط را به آنان ارایه دهند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بررسی وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای، سازمان فنی و حرفه ای، هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اجتماعی