پوربافرانی:

کاهش هزینه های سلامت با تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه به کاهش هزینه های بهداشت و درمان می انجامد، گفت: قطعا تجویزهای صورت گرفته از سوی پزشکان نیز ساماندهی شود.

خانه ملت؛ عباسعلی پوربافرانی درباره برنامه جدید بیمه سلامت و تعیین سقف پرداخت برای دفترچه‌های بیمه و بیمارستان‌ها، افزود: واقعیت آن است که نظارت و کنترل بر نحوه تجویز و ارایه خدمت به بیماران امری بدیهی است که می تواند به کاهش هزینه های اضافی در حوزه سلامت کمک کند اما این اقدام باید به گونه ای باشد تا به نحوه ارایه خدمت به بیماران خللی وارد نکند.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعیین سقف پرداخت برای دفترچه‌های بیمه و بیمارستان‌ها اگرچه اقدام مثبتی است اما نباید محدودیتی را برای بیماران در جهت دریافت خدمت ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در شرایطی که بیمار نیازمند دریافت خدمت است باید به راحتی دسترسی به خدمت را داشته باشد این درحالی است که می توان با برنامه ریزی دقیق مانع از انجام برخی از خدمات غیرضروری شد.

وی تاکید کرد: محروم کردن بیمار از خدمات به بهانه تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه نباید صورت گیرد بلکه باید با سازوکار دقیق به دنبال حذف برخی خدمات غیرضروری بود زیرا گاهی این خدمات به درخواست و تشخیص خود بیمار صورت می گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: نحوه تجویزها به بیمار نیز باید ساماندهی شود که به نظر می رسد در برنامه جدید وزارت بهداشت در تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه و بیمارستان ها، این مهم نیز عملیاتی شود.

به گزارش خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار برنامه این وزارتخانه را برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت اعلام کرد و گفت: منابع کشور محدود است و پس از انتقال این سازمان به وزارت بهداشت قطعا برای دفترچه بیمه افراد و هزینه‌کرد بیمارستان‌ها در سال سقف تعیین می‌کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه همگانی، دفترچه تعرفه خدمات پرستاران، وزارت بهداشت