تربتی نژاد:

تشدید بیابان زایی ناشی از سیاست های غلط منابع طبیعی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از گسترش سطح بیابان ها و به دنبال آن تخریب منابع طبیعی،گفت: تغییرات اقلیمی غیرقابل کنترل و مدیریت است.

خانه ملت؛ نورمحمد تربتی نژاد درخصوص اینکه 20 درصد اراضی ایران درمعرض بیابان زایی است،گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور درطی یک دهه گذشته وسعت بیابان ها درحال گسترش است، البته اقداماتی برای جلوگیری از افزایش سطح بیابان ها ازسوی سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی انجام شده است که درخصوص بخش مربوط به تغییرات اقلیمی اقدام خاصی نمی توان انجام داد.

نماینده مردم گرگان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی توقف ناپذیر بوده و در طول سال های آینده نیز افزایش پیدا می کند، افزود: اقدامات کارشناسی شده و برنامه ریزی های کاربردی درحوزه مقابله با بیابان زایی باید انجام شود، زیرا اقدامات بدون پشتوانه علمی و آن هم به صورت مقطعی تاثیری در حفظ منابع طبیعی و مقابله با بیابان زایی ندارد؛ ضمن اینکه درحال حاضر برخی اقدامات غیرعلمی درسطح مراتع و کشتزارها انجام می شود که میزان بیابان ها را روز به روز افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه اراضی مرتعی بسیاری درحال حاضر به بیابان تبدیل شده است، تصریح کرد: به طور حتم از چرای دام بی رویه در مراتع باید جلوگیری شود، یعنی باید دامداری های صنعتی ایجاد شود؛ ضمن اینکه باید کشت و کار در برخی نقاط کشور در جهت مقابله با گسترش بیابان ها ممنوع شود؛ به عنوان مثال در حال حاضر در بخش شمالی استان گلستان اراضی مراتع بسیاری از سالیان قبل وجود داشته که متاسفانه این اراضی تبدیل به زمین کشاورزی شده است؛ همچنین بارها دیده شده که در این اراضی چرای متراکم و بی رویه خارج از استاندارد های بین المللی صورت گرفته است.

تربتی نژاد با تاکید بر اینکه اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از عوامل و دخالت های انسانی در گسترش بیابان ها ضروری است، گفت: البته می توان برای مقابله با گسترش بیابان ها از کاشت گیاهان مقاوم به بی آبی نیز استفاده کرد، زیرا در اکثر کشورهای دنیا درگسترش اراضی مرتعی ازاین گیاهان استفاده می کنند، هرچند که در حال حاضر نظارت ها درمقابله با بیابان زایی تا حدودی قابل قبول است؛ اما مهم ترین دلیل افزایش سرانه بیابان درایران تغییرات اقلیمی است و نسبت بیابان ها درجمهوری اسلامی ایران به لحاظ آب و هوایی بیشتر از سایرکشورها است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی ها به حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی، افزود: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه، مصوباتی دراین حوزه به ویژه درحفظ جنگل ها در نظر گرفته شد که به طورحتم تاثیرمهمی درجلوگیری از بیابان زایی دارد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده