ابراهیمی تاکیدکرد:

گرانی بهانه ای برای واردات برنج های ارزان قیمت نشود

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: اگرخواهان قرارگرفتن برنج ایرانی در سبدغذایی تمام طبقات جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه هستیم،باید نگاه ویژه ای به دو مولفه ی ترزیق یارانه وکشت های پرمحصول داشت.

 خانه ملت ؛علی ابراهیمی درباره واردات برنج های بی‌کیفیت خارجی به کشور،گفت:نرخ بالای برنج ایرانی نباید سبب شود که برنج های خارجی تنها برای مزیتی همچون ارزانی واردکشور شوند؛ این در حالی است که فروش برنج خارجی با نرخ 2 الی 3هزارتومانی از منظر کیفیت جای سوال دارد.

نماینده مردم شازنددرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرانه مصرف برنج و گندم بالاتر از مصرف جهانی است،تصریح کرد: به تعادل رساندن بازار مصرفی برنج نیازمند تنوع در مصرف مواد غذایی است و اگرخواهان قرار گرفتن برنج ایرانی در سبد غذایی تمام طبقات جامعه به‌ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه هستیم باید نگاه ویژه ای به دو مولفه ی ترزیق یارانه وکشت های پرمحصول داشته باشیم.

ابراهیمی افزود: یکی از راهکاری اصولی برای افزایش تولید برنج با کیفیت ایرانی کشت های پرمحصول است تا بتوان به جای سرمایه گذاری گسترده در تولید برنج های معطر برنج های از جنس کشت های پرمحصول را روانه بازار کرد تا تمام طبقات اجتماعی جامعه بتوانند، برنج ایرانی را مهمان سفره غذایشان کنند.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه گرانی بهانه‌ای برای واردات برنج های ارزان قیمت نشود، یادآورشد: دستگاه های نظارتی واجرای باید سازوکاری را ترسیم کنندکه هزینه تولید برنج با افزایش روبرو نشود.