خادم:

نباید شتاب زده تولیدکننده را مقصر دانست

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: برگشت خوردن محصولی همچون هندوانه از عمان برگرفته از موضوعات سیاسی یا بحث ممانعت صادرات از کشوری به کشور دیگر نباشد.

خانه ملت ؛علاء الدین خادم درباره برگشت خوردن هندوانه صادراتی ایران توسط عمانی ها،گفت: نگاه به این موضوع نباید شتاب زده باشد بلکه باید موضوع از دو نگاه سیاسی و بهداشتی به طریق مجزا بررسی شود وسپس نتیجه اعلام شود بنابراین نباید بدون عدله محکمه پسند درگام نخست تولیدکننده را مقصردانست.

نماینده مردم سپیدان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دلایل برگشت خوردن هنداونه ایرانی نیازمند بررسی های کارشناسی محور است تا مشخص شود؛ عمان از وضعیت تولید میوه های صادر شده تست گرفته و پس از آزمایش‌های جاری اعلام کرده است، میزان سموم مصرفی در محصولات فوق بالا است یا موضوعات سیاسی پشت پرده این موضوع است.

خادم افزود: باید هوشیار باشیم، برگشت خوردن محصولی همچون هندوانه برگرفته از موضوعات سیاسی یا بحث ممانعت صادرات از کشوری به کشور دیگر در دستور کارنباشد بنابراین برای مشخص شدن این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی محور در این راستا هستیم.

نماینده مردم سپیدان در مجلس، تصریح کرد: اگر هم بحث برگشت خوردن هندوانه به دلایل استفاده از میزان بالای آفت باشد، بدیهی است که باید با اصلاح نوع تولید، وضعیت را کنترل کنیم اما نباید بدون بررسیهای همه جانبه تولیدکننده را در این راستا مقصر بدانیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه استفاده از سموم در مزارع کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی باید در حد ضرورت آن هم به میزان حداقلی برای برخورد با آفات عملیاتی شود،یادآورشد: مصرف سموم بدون رعایت محورهای کارشناسی شده و علمی می تواند موجب ماندگاری سموم در تولیدات کشاورزی شود.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده