اسماعیلی:

دفع فاضلاب و زباله یکی از اولویت های برنامه ششم است

نماینده مردم نور و محمودآباد درمجلس شورای اسلامی گفت: از آنجاکه دفع فاضلاب و زباله یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه قرار گرفته ضرورت دارد که دولت برای ساماندهی به این دو بخش برنامه ریزی کند.

  خانه ملت؛ علی اسماعیلی با اشاره به معضل رهاسازی زباله در شمال کشور و ضرورت فرهنگ سازی برای رفع این مشکل گفت: استان مازندران، گیلان و گلستان به عنوان 3 استان شمالی همسایه دریای خزر، دارای یک مشکل اساسی است و آن این است که با توجه به طبیعت زیبا ،دشت، دریا و جنگل نتوانسته ایم فاضلاب و زباله را سامان دهیم و از آنجاکه نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم، این فاضلاب و زباله به یک نوعی به دریای خزر ورود پیدا کرده و این دریا را مورد تهدید قرار داده است.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر شیرابه های زباله انباشته شده در جنگل "الیمالات" نور و یا "منگل" آمل به دریای خزر می رسد و این در حالی است که یک لیتر شیرابه می تواند ۶۰۰ لیتر آب را از بین ببرد و بسیار خطرآفرین باشد.

وی افزود:با توجه به اینکه امسال دفع فاضلاب و زباله به عنوان یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه قرار گرفته است، امیدواریم دولت بتواند برنامه ریزی کرده و این 2 بخش را سامان دهد که در صورت ساماندهی این مشکل اساسی،می توان از بروز دیگر مشکلات زیست محیطی جلوگیری کرد.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص آزادسازی سواحل دریای خزر تصریح کرد:بخشی از آزادسازی سواحل انجام شده و بخش دیگری از آن باقی مانده نشده است که به نظر می رسد اراده ای برای آزادسازی وجود ندارد.

عضومجمع نمایندگان استان مازندران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آزادسازی سواحل درعین حال کار بسیار دشواری است، افزود: باید دید که چه میزان از شرکت های دولتی مستقر در سواحل حاضر به تسلیم هستند و مناطقی را که متعلق به ملت بوده و جزء منابع عمومی است را آزاد می کنند؛البته باید در این زمینه تلاش کرد و با کمک نهادهای نظارتی دستگاه های اجرایی را ملزم به تمکین از قانون کرد./


 

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آثار مخرب آلایندگی زیست محیطی، آزادسازی، اخبار برگزیده، امنیت دریای خزر، انتقال آب از خزر، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، خزر، خسارت زیست محیطی، دریای خزر، زیست محیطی، سواحل از منظر قابلیت ها، منابع دریای خزر، نشست هم اندیشی خزر